Selasa, 18 September 2018

“Tidak sempurna iman seseorang itu dari kalangan kamu, sehingga dia mencintai saudaranya (sesama muslim) sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.”


Al Bukhari (13), Muslim (43), At-Tirmidzi (2515), Ibn Majah (66), An-Nasa’i (5016), Ad-Darimi (2782), Imam Ahmad (12801) dalam musnadnya, Ibn Hibban (234) dalam sahihnya, Al Thabarani (8292) dalam Mu’jam al-Ausath dan al-Baihaqi (10613) dalam Syu’ab al-Iman.


0 orang adijauhari:

TeRhAnGaT

get this widget here

nyinggoh borok ngekek

MaKaSeH JeNgUk

Blog Archive

TerHangiTTT

SuaM KukU

lukisan simple semua orang ble buat sendiri