Khamis, 28 Februari 2019


DAN (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: 
"Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati."
Allah berfirman:
"Belum yakinkah kamu?"
Ibrahim menjawab:
"Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku). Allah berfirman: "(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. (Allah berfirman): "Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bahagian daripada bahagian-bahagian itu, kemudian panggillah mereka, nescaya mereka datang kepadamu dengan segera". Dan ketahuilah bahawa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
- (Qs Al-Baqarah : 260).

Dalam menafsirkan ayat ini sebahagian ulama sufi menjelaskan bahawa kita (hati) akan hidup kembali jika membunuh empat ekor unggas yang mencerminkan diri kita atau egoisme kita. Keempat ekor unggas yaitu itik yang mencerminkan kerakusan, kedua ayam jantan yang melambangkan nafsu, ketiga merak melambangkan keangkuhan yang terakhir gagak yang melukiskan keinginan.
Menurut tafsiran sebahagian sufi, unggas-unggas itulah yang selama ini selalu mengendalikan jiwa kita sehingga mereka selalu merosakkan kemesraan kita dengan Tuhan sehingga kita keluar daripada fitrah kemanusiaan kita.
💚 Semoga bermanfaat!SYEIKH Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan:

"Wahai anak muda! Seperti yang dikatakan oleh para ulama yang berilmu, "Demi Allah, sekali seseorang dirasuki kedengkian, nescaya dia akan berani melangkah jauh dengan membunuh sahabat/saudaranya.
Marilah kita berlindung kepada Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Agung daripada orang-orang yang dirasuki dengki, sebab dia selalu terlibat dalam perselisihan dengan-Nya, dengan ciptaan-Nya, dengan makhluk-makhluk-Nya dan dengan pembahagian rezeki-Nya."

-- Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Jala Al-Khawathir.TIDUR memang misteri. Sebahagaian sufi mampu menjadikan tidur sebagai zikir. Tapi, hatinya tetap terjaga dan sedar bahawa dia sedang bertawajjuh kepada ALLAH. Namun bagi salik, memperbanyak tidur dan tidak berzikir justeru hanya menimbulkan sifat malas, serta dapat melalaikannya daripada amalan-amalan sunah di malam hari, seperti solat dan zikir.

Maka dari itu, wajar saja jika Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk mendirikan solat di malam hari, berzikir, bermunajat, tafakur dan mengerjakan amalan nawafil agar kita selalu terjaga dan mampu menumbuhkan sifat kemalaikatan dalam diri. Mereka yang kuat solat dan zikir di malam hari adalah orang yang hatinya senantiasa terjaga dan mampu menahan ngantuk agar dirinya selalu menghadap ALLAH.
Penjelasan dan nasihat Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu tentang mengurangi kebiasaan tidur dapat menjadi pelajaran berharga. Ini adalah riyadah yang harus dijalani para salik.
Beliau mengatakan: 
"Barangsiapa yang memilih tidur dan mengalahkan hal-hal yang dapat menyebabkan keterjagaan, sungguh dia telah memilih sesuatu yang paling kurang, paling rendah, pertemuan dengan kematian, serta melalaikan seluruh kemaslahatan.
Kerana sesungguhnya, tidur adalah saudaranya kematian. Kerana alasan inilah, sifat tidur itu tidak boleh melekat pada Zat ALLAH SWT, kerana di dalamnya terdapat semua sifat-sifat kekurangan.
Begitu juga para malaikat, kerana kedekatan mereka kepada ALLAH SWT, maka sifat tidur dinafikan dalam diri mereka. Begitu juga penghuni syurga, kerana mereka berada di tempat yang paling tinggi, paling suci, paling berharga, dan paling mulia, maka sifat tidur juga dinafikan dari dalam diri mereka semua.
Kerana sifat tidur itu adalah sifat yang menunjukkan kekurangan di dalam keadaan mereka. Maka, kebaikan yang paling sempurna adalah di dalam keadaan sedar. Adapun keburukan yang sempurna itu terdapat dalam sifat tidur dan lalai. Maka, barangsiapa yang makan dengan menuruti hawa nafsu, dia akan banyak makan, banyak minum, banyak tidur dengan waktu yang sangat lama, dan dia akan menyesal dan akan kehilangan banyak kebaikan.
Barangsiapa yang makan sedikit daripada barang haram itu seperti orang yang makan barang yang halal, tetapi banyak dengan menuruti hawa nafsunya. Kerana sesungguhnya, barang yang haram itu akan menutupi keimanan dan membuatnya menjadi gelap, sebagaimana arak itu dapat menutupi akal dan membuatnya menjadi gelap.
Apabila keimanan sudah menjadi gelap, tidak akan ada lagi solat, ibadah, dan keikhlasan yang baik. Barangsiapa makan barang halal dalam jumlah yang banyak kerana adanya perintah, dia seperti orang yang makan barang halal dengan jumlah sedikit, dan kuat menunaikan ibadah.
Barang yang halal itu ibarat cahaya di dalam cahaya. Adapun barang yang haram itu ibarat kegelapan di dalam kegelapan. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Makan makanan yang halal dengan menuruti hawa nafsu tanpa adanya perintah dan makan makanan yang haram itu dapat menyebabkan cepat tidur. Dengan demikian, tidak ada kebaikan di dalamnya.”

--- Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuhul-Ghaib.

Isnin, 25 Februari 2019


ORANG ‘Arif ada berkata:


“Ketika waktu pagi manusia itu terbahagi kepada tiga keadaan:
Pertama: Empunya harta akan merenung dan memikirkan hartanya sama ada lebih atau kurang.
Kedua: Empunya amal akan memerhatikan amalnya.
Ketiga: Empunya hati akan menilik kepada hatinya, adakah banyak zikirnya ataupun langsung tiada."


JIKA ditanya, "Jalan mana yang mesti ditempuh, apakah harus menempuh jalan khauf (takut) ataukah harus menempuh jalan raja' (harapan)?"
Maka jawablah begini, "Yang baik itu adalah antara khauf dan raja!"
Sebab, ada orang yang berkata, "Barangsiapa terlalu besar harapannya (raja') dikhuwatirkan ia akan menjadi golongan Murji'an (yang mengatakan bahawa dosa itu tidak ada bahayanya) atau dia akan menjadi golongan Haromi (yaitu semua yang diharamkan itu dilakukan), kerana besar harapan semua dosanya diampuni Allah.
Dan barangsiapa dikuasai oleh takut (khauf), tidak mempunyai harapan sama sekali, yang ada hanya takut saja, dikhuwatirkan dia akan menjadi golongan Haruri (yang mengatakan bahawa semua dosa itu bahaya dan menjadikannya kekal di neraka)."

--- Dikutip dari Minhajul 'Abidin karya Imam Al-Ghazali.“ KEADAAN kalbu bagaikan atap rumah. Jika engkau menyalakan api di dalam rumah, asapnya akan membumbung ke atap dan membuatnya hitam. Seperti itu pulalah api syahwat. Ketika api syahwat berkobar dalam tubuh, asap-asap dosa akan naik ke kalbu dan menghitamkannya.”

-- Syekh Ibnu Atha’illah dalam kitab Taj Al-‘Arus.

Muhammad Najdat menjelaskan, amal kebaikan akan melahirkan cahaya dalam kalbu, menjadi kekuatan pada tubuh, menjadi sinar pada wajah, kelapangan rezeki, serta kecintaan di hati makhluk. Sebaliknya, amal keburukan akan melahirkan kegelapan dalam kalbu, menjadi suram pada wajah, kelemahan badan, merasa kurang dalam urusan rezeki, serta mendapat kebencian di hati makhluk.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Jika seorang Mukmin berbuat dosa, terdapat goresan hitam di kalbunya. Jika bertaubat, sedar dan meminta ampunan, maka kalbunya akan menjadi bersih. Namun, jika dosanya bertambah, maka bertambah pulalah goresan tersebut sehingga mendominasi hati. Itulah hijab yang disebutkan oleh Allah, ‘Sekali-kali tidak (demikian). Sebenarnya apa yang selalu mereka kerjakan telah menutup hati mereka.”
-- (QS Al-Muthaffifun [83]:14).
Hudzaifah Ibn Yaman r.a. meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda,


“Fitnah dan ujian menyerang kalbu seperti jalinan tikar yang terangkai seutas demi seutas. Ketika kalbu menerima fitnah, goresan hitam melekat padanya. Sedangkan ketika kalbu tidak menerimanya, akan tergores titik-titik putih. Dengan demikian, kalbu terbahagi menjadi dua macam. Pertama, hati yang putih bersih laksana batu pualam bening yang tidak ternodai fitnah selama bumi dan langit terbenam. Kedua, kalbu yang hitam legam dan cekung bagaikan gayung terbalik sehingga ia tidak mengenal yang makruf dan tidak mengingkari yang mungkar, kecuali apa-apa yang diserap oleh hawa nafsu.”
-- (HR Muslim).

Jadi, maksiat akan mengotori kalbu dan menghitamkannya. Sebaliknya, mengingkari maksiat dan bertaubat daripadanya akan membersihkan dan memutihkan kalbu. Kalbu seperti itulah yang dipenuhi keimanan, kecintaan kepada Allah, dan rasa takut kepada-Nya.

– Syeikh Ibnu Atha’illah dalam kitab Taj al-‘Arus, syarah oleh Dr. Muhammad Najdat.

Jumaat, 22 Februari 2019


‘ABDUL ‘Aziz al-Makki berkata,

“Siapa yang menghiasi diri dengan hiasan yang fana, maka hiasan itu akan menjadi bencana baginya, kecuali orang yang menghiasi diri dengan ketaatan, keserasian, dan mujahadah. Sesungguhnya jiwa itu bersifat fana, harta-benda adalah aib, dan anak-anak adalah fitnah.

Kerana itu, siapa yang gemar mengumpulkannya, menjaganya, dan menggantungkan hatinya dengan semua itu, ia telah memutuskan semua kebaikan. Hamba Allah yang selalu taat tidaklah lebih utama daripada orang yang memerangi hawa nafsu, kekurangan harta benda, dan memutuskan bisikan-bisikan hati. Kerana perlumbaan dalam kebaikan adalah berupaya untuk menjauhkan diri daripada kejahatan dan kejahatan pertama yang perlu disingkirkan adalah cinta dunia.”

Yahya ibn Mu‘adz al-Razi berpesan,


“Hikmah dari langit akan turun ke dalam hati, yang di dalamnya tidak bersarang empat hal: bertekuk lutut kepada dunia, berangan-angan kosong, iri hati terhadap sesama manusia, dan mencintai orang kaya.”

Fudhail ibn ‘Iyadh mengatakan,
“Semua kejahatan ditempatkan dalam satu rumah dan kunci pembuka kejahatan adalah cinta dunia. Serta kebaikan ditempatkan dalam satu rumah dan kunci pembuka kebaikan adalah zuhud terhadap dunia.”

Dalam syair disebutkan:
“Kebaikan akan kekal sepanjang zaman
dan kejahatan akan tetap tercela sepanjang waktu.”SYEIKH Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan:

"Fikirkanlah terlebih dahulu akibat buruk atas apa yang kau lakukan. Agar kau lebih mudah meninggalkan yang buruk. Selama ini kau masih berlindung di bawah pohon lupa. Kerana itu, keluarlah daripada naungan kelalaianmu.
Dengan begitu, kau dapat melihat cahaya hidayah dan mengetahui jalan yang benar. Pohon lupa disuburkan oleh air kebodohan. Sedangkan pohon zikir dan makrifat disuburkan oleh tafakur. Pohon taubat disuburkan oleh air penyesalan. Dan, pohon cinta disuburkan oleh air keredaan kepada Allah."

--- Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Mawaizh.


SYEIKH Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan:

"Sungguh aneh jika kau marah kepada Rabb-mu, menyalahkan-Nya dan menganggap Allah Yang Maha Berkuasa dan Maha Agung telah bertindak tak adil, dianggap telah menahan rezeki, dan tak menjauhkan daripada musibah.
Tahukah kau bahawa setiap kejadian ada waktunya, dan setiap musibah ada akhirnya? Kedua-duanya tak boleh dimajukan atau dimundurkan.
Masa-masa musibah tak berubah hingga datang kebahagiaan. Masa-masa kesulitan tak berlaku hingga datang kemudahan.
Maka, bertindaklah yang sopan di hadapan Allah. Kau harus diam, sabar, pasrah, dan redalah kepada Allah. Bertaubatlah kepada-Nya. Di hadapan Allah tak ada tempat untuk menuntut atau membalas dendam seseorang tanpa dosa daripada hawa nafsu, sebagaimana yang terjadi dalam hubungan antara hamba-Nya.
Allah Maha Berkuasa, Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui atas segala sesuatu. Dia tak melakukan sesuatu pun tanpa erti, tak ada yang sia-sia. Tak layak menyebut cacat atau salah atas tindakan dan kuasa-Nya.
Jadi, tunggulah jalan keluar daripada-Nya hingga datang takdir-Nya, sebagaimana datangnya musim panas setelah musim dingin, dan sebagaimana datangnya siang setelah berlalunya malam. Jadi, jika kau berharap dan memohon tibanya siang saat pekat dan gelapnya malam kian memuncak, maka permohonanmu sia-sia!
Kepekatan malam pun akhirnya memudar dan mendekati fajar, siang pun datang dengan kecerahan, entah kau menghendaki atau tidak. Jika kau menghendaki malam pada saat itu, maka doamu tak akan terkabul. Sebab kau telah meminta yang tak layak. Kau akan dibiarkan meratap, lunglai, jemu dan enggan.
Tinggalkanlah semua itu! Berimanlah dan patuhlah kepada Allah. Bersabarlah dengan kehendak-Nya. Segala milikmu tak akan lari daripadamu, dan segala yang bukan milikmu tak akan kauperolehi."

-- Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Adab as-Suluk wa at-Tawassul ila Manazil al-Muluk.


Khamis, 21 Februari 2019


“ALAM ini semuanya nampak gelap. Ia terang hanya kerana nampaknya Allah di dalamnya. Barangsiapa melihat alam, tetapi tidak menyaksikan Tuhan di dalamnya, padanya, sebelumnya, atau sesudahnya, maka ia benar-benar memerlukan cahaya, dan “matahari” makrifat terlindung baginya oleh “awan” benda-benda ciptaan.”

--- Syeikh Ibnu Atha’illah dalam Al-Hikam.

Sahabatku, meksipun kita menyedari bahawa sesungguhnya seluruh alam semesta raya ini diciptakan dari nur Ilahi, namun semua perwujudannya tampil sebagai cahaya dan bayang-bayang, terang dan gelap, jauh dan dekat, baik dan buruk, siang dan malam.
Jika seorang salik tidak mampu melihat Allah yang meliputi cahaya di balik semua gambaran yang kerlap-kerlip tersebut, bererti ia sebenarnya masih dalam kebingungan terhadap bayang-bayang yang nyata dan awan-awan realiti yang berubah-ubah.

Sahabatku, tentu saja penciptaan manusia memiliki makna dan tujuannya yang khusus, yang berasal daripada nur azali, iaitu sebab yang selalu ada di balik perubahan pengalaman duniawi yang nampak.
Maka, mari belajar dan belajar menangkap cahaya Tuhan yang menyelimuti alam ini. Berusaha mendekat dan mendekati. Memahami dan mengenali tentang Sang Maha Pencipta, Yang Maha Memelihara, Mengatur dan Memberi Rezeki, Sumber dari segala sumber cahaya, Asal dari segala asal, Al-Awwal wa Al-Akhir.SYEIKH Ibnu ‘Atha’illah mengatakan:

“Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membantu menuju ketaatan, mendatangkan rasa takut pada Allah dan menjaga rambu-rambu-Nya.
Ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu tentang Allah. Orang yang banyak berbicara tentang tauhid, tetapi mengabaikan syariat bererti telah mencampakkan dirinya dalam samudera kekufuran.
Maka, orang yang benar-benar alim adalah yang didukung oleh hakikat dan terikat oleh syariat. Kerana itu, seorang ahli hakikat tidak boleh hanya berada pada tingkat hakikat atau berhenti pada tataran syariat lahiriah semata-mata.
Tapi, ia harus berada pada posisi kedua-duanya. Berhenti pada syariat lahiriah saja adalah syirik, sedangkan hanya menetap pada hakikat tanpa terikat oleh syariat adalah sesat. Petunjuk dan hidayah terletak pada kedua-duanya.”

-- Syeikh Ibnu ‘Atha’illah dalam Taj Al-‘Arus.MENURUT Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam pandangan ahli hakikat, syukur adalah mengakui nikmat yang diberikan oleh Sang Pemberi nikmat secara khusus. Allah menyebut diri-Nya sebagai “Yang Maha Mensyukuri” (Asy-Syakur) dalam erti yang meluas. Maksudnya, Dia akan membalas para hamba atas syukur mereka. Membalas syukur juga disebut sebagai syukur.

Ada pula ahli hakikat yang mengatakan bahawa hakikat syukur adalah memuji orang yang telah berbaik hati memberi (al-muhsin) dengan mengingat-ingat kebaikannya. Syukur hamba kepada Allah bererti memuji-Nya dengan mengingat-ingat kebaikan yang Dia berikan. Sedangkan syukur Allah kepada para hamba adalah pujian-Nya atas si hamba dengan menyebut (menyanjung) kebaikannya.

Kemudian, kebaikan budi pekerti seorang hamba adalah ketaatannya kepada Allah, dan kebaikan Allah adalah kemurahan-Nya memberi nikmat kepada hamba-Nya. Syukur hamba yang sebenarnya adalah pengakuan lisan dan ketetapan hati akan nikmat yang diberikan Tuhan.

Syukur dapat dibahagi menjadi beberapa macam:
1. Syukur dengan lisan, yakni mengakui nikmat yang diberikan dengan ketundukan yang sebenar.
2. Syukur dengan anggota tubuh, yakni sebenarnya dengan komitmen pemenuhan hak dan kewajiban, serta pengabdian.
3. Syukur dengan hati, yakni bersimpuh di atas permaidani syuhud (penyaksian Allah) dengan mengekalkan penjagaan kesucian (kehormatan).

Sebagai contoh, bentuk syukur mata adalah dengan menutupi aib yang engkau lihat pada diri temanmu. Syukur telinga adalah menutupi aib yang kau dengar daripadanya. Syukur orang yang alim terwujud dalam keseluruhan ucapannya. Syukur ahli ibadah terwujud dalam perbuatannya. Syukur kaum ahli makrifat terwujud dengan sikap istikomah mereka di jalan Allah dalam banyak keadaan (ahwal) mereka.
Keyakinan mereka bahawa semua kebaikan yang mereka jalani, dan ketaatan, penghambaan, serta zikir yang mereka jalankan, semuanya berkat taufik, nikmat, pertolongan, dan daya upaya Allah. Pengakuan tentang kelemahan, kehinaan, kebodohan, kemiskinan dan kefakiran mereka di depan Allah juga merupakan bentuk syukur para ahli makrifat.
Abu Bakar Al-Warraq juga mengatakan, “Mensyukuri nikmat bererti menyaksikan anugerah dan menjaga kesucian-Nya!”

-- Dikutip daripada kitab Mawa’izh al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani, muhaqqiq Shalih Ahmad dan Syeikh Tosum Bayrak.


Selasa, 19 Februari 2019


SYEIKH Abdul Qadir Al-Jailani menulis surat kepada sahabatnya, sebagai nasihat bagi perjalanan jiwanya: 

"Sahabatku!
Ketika kilatan-kilatan cahaya musyahadah memancar dari awan-awan gambaran peribadinya yang menegaskan bahawa Allah memandu menuju cahaya-Nya siapa saja yang Dia kehendaki...

Ketika angin penyatuan cinta berhembus daripada pusaran angin kasih sayang, yang di sana Dia memilih dengan rahmat-Nya siapa saja yang Dia kehendaki, pohon dan bunga-bunga muraqabah serta kemesraan akan tumbuh subur dan mekar di taman hati.
Burung-burung Bulbul kerinduan bersenandung di antara bunga-bunga di taman-taman yang indah dengan nada-nada sendu seperti kerinduan Ya'kub kepada Yusuf --- Duhai, dukacitaku untuk Yusuf....

Gejolak api kerinduan akan bergelora di tungku-tungku hati yang paling dalam. Sayap-sayap fikiran tak bergerak kehilangan daya di depan keagungan dalam perjalanannya menuju akhir tujuan.
Fikiran-fikiran cemerlang pun akan tersesat arah di padang sahara pengetahuan rohani. Pilar-pilar logika bergoncang dihentam ketakjuban dan keagungan.

Bahtera akal nan kukuh dan gagah pun tersesat digoncang gelombang samudera yang teramat dalam, kerana mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang tuntas untuk-Nya.
Dan, bahtera itu terus berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Lalu datang gelombang cinta yang terus membara, bersumber daripada hubungan penuh cinta -- Dia mencintai mereka dan mereka mencintai-Nya.

Kedua gelombang itu saling berantakan hingga setiap orang berseru dengan lisan rohani, 
"Ya Rabb...Tempatkanlah aku di tempat yang diberkahi dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat." Hingga mereka mendapat curahan rahmat dari pads Sang Maha Cinta.
Celakalah kalian!
Kalian mengaku cinta kepada Allah, tetapi kalian membuka hati kalian untuk yang lain!"

-- Dikutip daripada Khamsa 'Asyar Maktuban lil-Jailani, karya Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani.
 SYEIKH Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan,


“Engkau melakukan perbuatan penduduk neraka, tetapi engkau mengharapkan syurga! Sungguh, kalian hanya mengharapkan sesuatu yang tak mungkin. Jangan tertipu dengan pinjaman yang kalian anggap sebagai hak milik. Ingatlah bahawa sebentar lagi pinjaman itu akan diambil. Allah meminjamkan kehidupan ini untuk kalian.agar dipergunakan sebaik-baiknya di jalan ketaatan.

Namun, ironisnya, kalian menganggap pinjaman sebagai hak milik dan melakukan apa saja sesuka hatimu. Demikian pula dengan kesejahteraan, kekayaan, keamanan, kemuliaan, dan segala kenikmatan yang ada pada diri kalian. Semua itu adalah pinjaman untuk kalian. Maka, jangan sia-siakan pinjaman itu, kerana kelak kalian akan ditanyakan dan diminta pertanggungjawaban. Semua kenikmatan yang ada pada kalian adalah daripada Allah SWT. Kerana itu, pergunakanlah semuanya di jalan ketaatan!"

-- Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Fath Ar-Rabbani.


SYEIKH Abdul Qadir Al-Jailani memberikan nasihat:

"Wahai anakku, janganlah kalian memutuskan diri daripada kenikmatan yang sudah saya jelaskan kepadamu. Berlarilah agar rezeki itu berjalan di belakangmu. Ini adalah sesuatu yang telah saya cuba, dan telah disaksikan oleh orang selain saya yang menempuh jalan ini.

Janganlah tergesa-gesa, sesuatu yang hilang daripada kalian bukan milik kalian.
Rasulullah SAW bersabda,


"Salah seorang daripada kalian tidak akan meninggalkan dunia ini, sampai sempurna rezekinya. Maka, janganlah menganggap lambat turunnya rezeki. Bertakwalah kepada Allah SWT, wahai manusia, dan mintalah dengan baik. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram.
- "(HR Al-Hakim).

Diamlah dan jangan tamak! Janganlah mengikuti rezeki dan kuatlah! Meminta itu berlaku jika engaku memang harus meminta. Boleh jadi pintu para raja ditutup di hadapanmu, tetapi Allah SWT akan membuka pintu bagimu yang tidak akan tertutup selama-lamanya, iaitu pintu rahsia dan pintu- pintu, yang dibawakan untukmu tanpa kekuasaanmu, tanpa kekuatanmu dan tanpa prasangka burukmu."

-- Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Jala 'Al-Khathir.


Isnin, 11 Februari 2019

pada 2003, aku berpeluang g kursus pembikinan video korporat. dari zero nak jadik hero, aku hanya pak turut dalam group tu sebab takde basic langsung pasal video, sedangkan ahli yang lain dah ada yang pro bab kamera dan editing. namun dengan semangat waja, aku balik terus berjinak-jinak dengan kamera. sibuk ganggu kengkawan cameraman bertanya hal-hal kamera. akhirnya, dengan ati cekal aku g beli handycam dan cari program editing. dari situ aku nak terokai satu lagi cabang seni.


bila dah gila dengan kamera ni, banyak le aku cuba hasil video tu... satu kesoh hok slalu dok teringat adalah apabila aku kena g manila. ketika orang lain present dengan slideshow, aku amik pendekatan guna video... keh3x sebenonya aku tak brani nak sembang panjang kat depan khalayak. jadik bila kita bagi orang tengok video, cepat la abih peruntukan masa presentation tu. tapi rupanya video aku dapat perhatian sorang penceramah bengkel tersebut yang juga merupakan sorang pengarah filem.. aku tak prasan dia puji aku tapi sorang peserta filipina di belakang aku cepat-cepat respon pujian tu dengan pertanyaaan, "amir, are u director?" kih3x "no laaaa"
sesuai dengan tagline blog ini 'Terokai Seni", ada beberapa video telah aku paparkan dalam blog ini... pnah hasilkan 2 buah video perasmian program, kini bila banyak waktu senggang aku mula menghasilkan video peribadi. hok mana bule kongsi korang bole le tengok kat sini... selebihnya aku buat untuk tontonan anak isteri, mengimbau sejarah kelahiran mereka, memvideokan semua gambo-gambo lama untuk dorang menghargai apa yang mereka perolehi di samping aku jadikannya sebagai medium dakwah untuk dorang dengan memasukkan petikan ceramah dalam storyline video family.

TeRhAnGaT

get this widget here

nyinggoh borok ngekek

MaKaSeH JeNgUk

Blog Archive

TerHangiTTT

SuaM KukU

tutorial kongsi panduan untuk beginner easy rider

sharing is caring bio sampei garing  utk sapa yg nak join geng kangkang@ketiak nampak