Jumaat, 31 Januari 2020

SYEIKH Abdul-Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu mengatakan: "Para wali dan wali abdal akan dibukakan sesuatu yang melebihi akal fikiran dan di luar kebiasaan (kharijul-'adah) daripada ketentuan-ketentuan Allah SWT. Keterbukaan itu terbahagi menjadi dua macam, yaitu terbukanya keagungan (jalal) dan terbukanya keindahan (jamal)."

Menurut Syeikh Abdul Qadir, pertama adalah dengan terbukanya keagungan dan kebesaran tersebut akan melahirkan rasa takut, tidak tenang, gelisah, dan cemas, serta akan melahirkan kekalahan terbesar dalam hati dengan perilaku yang nampak daripada anggota tubuh. Sebagaimana diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, bahawasanya terdengar dari dada beliau suara berdesis seperti mendesis dan bergolaknya air mendidih dalam cerek. Ini terjadi ketika baginda sedang mengerjakan solat, kerana baginda merasa sangat takut (khauf). Hal itu terjadi kerana baginda melihat keagungan Allah SWT dan terbukanya kebesaran-Nya kepada baginda. Peristiwa yang semisal pun-menurut Syeikh --- terjadi seperti yang berlaku pada Nabi Ibrahim a.s. dan Sayyidina Umar bin Khathab r.a..

Ada pun bentuk kedua adalah terbukanya keindahan, iaitu, berhiasnya hati dengan cahaya, kesenangan, kelembutan, pembicaraan yang menyenangkan, dan percakapan yang menggembirakan, serta merasa sukacita dengan pemberian-pemberian (mauhibah) yang bersifat fisik dan kedudukan yang tinggi, juga anugerah yang berupa kedekatan dengan Allah SWT.

Tentu saja, semua itu adalah hal-hal yang hanya diketahui oleh Allah SWT, dan pena-pena akan kering kerana tidak mampu menulis bahagian-bahagian mereka sepanjang masa, sebagai bentuk anugerah dan kasih sayang daripada Allah SWT. Serta sebagai bentuk ketetapan Allah SWT kepada mereka di dunia ini sampai datangnya ajal, yaitu waktu kematian yang telah ditentukan.

Tujuannya agar tidak tersia-sia kecintaan yang disebabkan besarnya kerinduan kepada Allah dan pada akhirnya hanya akan menyia-nyiakan keteguhan perasaan mereka kepada Allah SWT. Hal itu juga akan menyebabkan mereka menjadi binasa dan lemah untuk melaksanakan ibadah sampai mereka didatangi kematian.

Allah SWT memperlakukan seperti itu kepada mereka kerana bentuk kelembutan daripada Allah, kasih sayang, dan ubat bagi mereka. Selain itu, juga untuk mendidik hati mereka dan tempat berpijak bagi mereka. Sesungguhnya Allah SWT Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui, Maha Lembut kepada mereka, Maha Belas Kasih dan Maha Kasih Sayang kepada mereka semua.

Diriwayatkan daripada Rasulullah SAW bahwasanya baginda SAW pernah berkata kepada Bilal, “Wahai Bilal, berikan istirahat kepada kita dengan iqamah, supaya kita semua dapat melakukan solat.”

Baginda mengucapkan itu kerana terbuka penyaksiannya (musyahadah) pada keadaan yang telah disebutkan sebelumnya. Kerana itu pula, baginda SAW bersabda, “Telah dijadikan penyejuk mataku dalam solat.”

--- Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuhul-Ghayb.

SYEIKH Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirrul Asrar menjelaskan bahawa Sayyid Yahya bin Mu’adz Ar-Razi berkata, mengenali aromanya kecuali orang-orang yang bergelar ash-shiddiqûn (orang yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan ketakwaan).”
“Wali adalah wewangian Allah di bumi. Tidak ada yang mampu 

Bagi ash-shiddiqûn, aroma wangi sang wali akan tercium hingga lubuk kalbunya. Aroma itu lantas menimbulkan ghairah rindu mereka pada Tuhannya. Sehingga, ibadahnya semakin meningkat menurut kadar dan darjat akhlak serta kefanaan mereka.

Ini kerana, makin tinggi qurbah-nya makin bertambah pula fananya. Dan, wali adalah orang yang ada dalam keadaan fana (lebur diri) dan selalu musyâhadah kepada Allah SWT.

Bahkan, dirinya tidak punya kemampuan memilih danSebab menjelaskan rahsia ketuhanan adalah kufur.
tidak ada “tempat” yang tenang baginya selain Allah SWT. Mereka adalah orang-orang yang diperkuat dengan karamah, tetapi mereka sendiri “tertutup” dalam karamah kerana tidak diberi izin untuk menjelaskannya.

-- Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Kitab Sirrul Asrar.

SYEIKH Abdul Qadir Al-Jailani memberi nasihat:

“Allah Azza wa Jalla telah menetapkan keimanan di dalam kalbu kaum Mukminin sebelum Dia menciptakan mereka. Ini adalah masa lalu. Kita tak boleh terpaku pada masa lalu dan bersikap tawakal terhadap masa lalu. Tetapi, kita mesti bersungguh-sung
guh, berusaha, dan mengarahkan sikap zuhud.

Kita harus bersungguh-sungguh dalam menghasilkan keimanan dan keyakinan, menggunakan anugerah Allah Azza wa Jalla dan sentiasa melazimkan duduk bersimpuh di pintu-Nya. Dengan demikian hati kita senantiasa bersungguh-sungguh di dalam menggapai keimanan, sehingga mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menganugerahkan sesuatu kepada kita tanpa harus bekerja keras dan tanpa mengalami keletihan.

Ya Allah, hindarkanlah kami daripada segala sesuatu selain Diri-Mu dan hadirkanlah kami bersama-samaMu. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebajikan di dunia dan akhirat, serta lindungilah kami daripada siksa api neraka!"

-- Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Fath Ar-Rabbani.

Rabu, 29 Januari 2020

kat rumah, kekadang bila takde menda nk tengok, aku akan dok ngulang video keluarga yang aku buat untuk tatapan anak2. imbauan-imbauan ini ada waktunya, melahirkan kekesalan kerana tak buat yang terbaek untuk mereka pada waktu itu.

ilmu editing yang aku timba, aku manfaatkan untuk dorang sebagai satu bentuk dokumentasi sejarah idop mereka.dan salah satu cara nak peringatkan mereka, aku selitkan ayat suci al-quran, petikan hadis, kata-kata hikmah dan banyak juga keratan video ceramah yang berkaitan dengan tema yang aku pilih. nak harap dorang dengo ceramah atau layan tape ceramah memang susah la kan... serupa macam kita jugak la, asik ngadap gajet, media sosial, main game daripada nak layan menda positif gitu... jadik, itu je la cara termudah supaya dorang dapatkan aura nasihat.

banyak lak bebel...

ni video kedua yang aku terlibat hasilkan selepas kursus video; sebagai pengarah dan narator."اذا اردت ان يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه اليك فاذا اردت ان يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك اليه."
"JIKA kau ingin dibukakan pintu harapan, lihatlah kurnia-Nya kepadamu. Tapi, jika kau ingin dibukakan pintu takut, lihatlah amal yang kau persembahkan untuk-Nya."
-- Syeikh Ibnu Atha'illah, Al-Hikam.

Jika kau ingin Allah membukakan pintu harapan (raja') untukmu, maka rasakanlah dalam dirimu kehadiran nikmat-Nya kepadamu, baik yang berupa manfaat maupun perlindungan-Nya daripada bahaya sejak engkau masih dalam perut ibumu sampai waktu kau hidup sekarang ini.

Jika kau merasakan hal itu, maka kau akan dihiasi harapan besar dan tak pernah putus asa daripada Rahmat-Nya, walaupun saat kau terjerumus ke lembah dosa sekalipun.

Jika kau sudah dikurniai rasa harapan dan kau takut hal itu akan membuatmu melanggar perintah Allah kau akan merasa ingin dibukakan pintu takut (khauf) kepada-Nya agar boleh menjagamu daripada yang kau takutkan.

Oleh kerana itu sedarilah apa yang sudah kau berikan kepada-Nya, baik berupa kesalahan, pelanggaran, maksiat, mahupun kekurangan-kekurangan di hadapan-Nya. Jika kau merasakan hal itu, maka kau akan dikuasai rasa takut kepada-Nya sehingga kau pun akan berhenti melanggar perintah.

Harap dan takut merupakan dua kondisi yang timbul daripada dua (2) kesedaran di atas; kesedaran atas nikmat Allah dan kesedaran atas amal perbuatan yang kau persembahkan kepada-Nya!-- Syeikh Ibnu Atha'illah Al-Hikam, syarahan oleh Syeikh Abdullah Asy-Syarqawi.

SYEIKH Ibnu Atha’illah mengirim surat kepada sahabatnya:

“Sesungguhnya permulaan (bidayah) itu bagaikan cermin yang memperlihatkan akhir (nihayah). Barangsiapa yang permulaannya selalu bersandar kepada Allah, pasti akhirnya akan sampai kepada-Nya.”

Sahabatku, ungkapan di atas menjelaskan kondisi salik sejak awal hingga akhir perjalanan sampai ia menempati kedudukannya. Lalu, Syeikh Ibnu Atha’illah menyebut adab suluk (meniti jalan Allah) dan cara wushul untuk sampai kepada Allah.

Maksud daripada “permulaan” di sini adalah permulaan segala perkara. Sedangkan yang dimaksudkan dengan “cermin yang memperlihatkan akhir” adalah gambaran akhir segala perkara. Ertinya, permulaan seorang murid adalah gambaran akhirnya. Jika di awal permulaan ia sudah memiliki tekad kuat untuk menghadap Allah dan berjuang dalam ibadah, serta melakukan riyadhah, maka hal tersebut adalah bukti bahawa di akhir ia akan mendapatkan kemenangan besar. Ia akan sampai kepada tujuannya dalam waktu singkat. Tetapi, jika awalnya dia lemah, maka kemenangan dan wushul-nya pun akan lemah.

Barang siapa sejak awal telah bersandar kepada Allah, selalu meminta pertolongan Allah dalam beribadah dan riyadhahnya, maka di akhirnya, ia pasti akan sampai kepada Allah. Ia akan berhasil mengesakan-Nya dan meyakini bahawa Allah adalah Yang Awal dan Yang Akhir, Zahir dan Batin. Dengan begitu, ia akan merasa dirinya sirna dan hilang di hadapan Allah.

Syeikh Ibnu Atha’ilah mengatakan: “Hal yang harus dikerjakan adalah amal ibadah yang engkau sukai dan semangat dalam melakukannya, sedangkan yang harus engkau tinggalkan adalah hawa nafsu dan urusan dunia yang sering mempengaruhinya!”

 -- Syeikh Ibnu Atha’illah dalam kitab Al-Hikam, dengan syarahan oleh Syeikh Abdullah Asy-Syarqawi.

MAN 'ARAFA NAFSAHU FAQAD 'ARAFA RABBAHU. (BARANGSIAPA mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya.)

Dalam kitab Kimiya As-Sa'adah, Imam Al-Ghazali mengatakan: "Sungguh, tak ada yang lebih dekat kepadamu kecuali dirimu sendiri. Jika tak mengenal dirimu sendiri, bagaimana boleh mengenal yang lain. Pengetahuanmu tentang diri sendiri, daripada sisi lahir seperti bentuk muka, badan, anggota tubuh, dan lainnya sama sekali tak menghantarmu mengenal Rabb. Begitu juga pengetahuanmu tentang karakter fisikal, seperti pengetahuanmu; jika kau lapar, kau makan, jika sedih kau menangis, dan jika kau marah kau menyerang. Itu bukanlah kunci mengenal Rabb. Sebab, bagaimana boleh kau mencapai kemajuan dalam perjalanan batin jika kau mengandalkan naluri haiwani seperti itu?

Jadi, pengetahuan yang benar tentang diri meliputi hal berikut ini: Siapa aku dan dari mana aku.datang? Ke mana aku pergi, apa tujuan kedatangan dan persinggahanku di dunia ini? Di manakah kebahagiaan sejati dapat kutemukan?

Maka, ketahuilah, ada tiga (3) sifat yang bersemayam dalam dirimu:

sifat haiwan,
sifat syaitan dan
sifat malaikat.

Kau harus temukan, mana di antara ketiga-tiganya kebetulan dan mana yang penting? Tanpa mengungkap rahsia ini tak akan kau temukan kebahagiaan sejati.

Langkah pertama untuk mengenal diri adalah menyedari bahawa dirimu terdiri atas bentuk luar yang disebut jasad, dan wujud dalam yang disebut kalbu atau roh. Kalbu yang saya maksud bukanlah segumpal daging yang terletak di dada kiri, melainkan tuan yang mengendalikan semua kegiatan lainnya dalam diri, serta mempergunakannya sebagai alat dan pelayannya.

Pada hakikatnya, ia bukan sesuatu yang inderawi, melainkan sesuatu yang ghaib. Ia muncul ke dunia ini sebagai pelancong dari negeri asing untuk berdagang, dan kelak akan kembali ke negeri asalnya. Pengetahuan tentang wujud dan sifat-sifatnya inilah yang menjadi kunci mengenal Allah.

Sebagai pemahaman mengenai hakikat kalbu atau roh dapat diperoleh seseorang dengan menutup matanya dan melupakan segala sesuatu di sekitarnya selain dirinya sendiri. Dengan begitu ia akan mengetahui keterbatasan sifat dirinya itu."

-- Imam Al-Ghazali dalam kitab Kimiya As-Sa'adah.

Selasa, 28 Januari 2020

Sebelum Imam Syafi’i berpulang ke rahmatullah, beliau sempat berwasiat kepada para muridnya dan umat Islam seluruhnya. Berikut ialah kandungan wasiat tersebut:

“Barangsiapa yang ingin meninggalkan dunia dalam keadaan selamat maka hendaklah ia mengamalkan sepuluh (10) perkara.”

1. HAK KEPADA DIRI
Mengurangi tidur, mengurangi makan, mengurangi percakapan (yang tidak bermanfaat) dan menerima dengan ikhlas dengan rezeki yang ada.
2. HAK KEPADA MALAIKAT MAUT
Mengqadhakan kewajiban-kewajiban yang tertinggal, mendapatkan kemaafan dari orang yang kita zalimi, membuat persediaan untuk mati dan merasa cinta kepada Allah.

3. HAK KEPADA KUBUR
Membuang tabiat suka menabur fitnah, memperbanyakkan shalat Tahajjud dan membantu orang yang dizalimi.
4. HAK KEPADA MUNKAR DAN NAKIR
Tidak berdusta, berkata benar, meninggalkan maksiat dan nasihat menasihati.

5. HAK KEPADA MIZAN (NERACA TIMBANGAN AMAL PADA HARI KIAMAT)
Menahan kemarahan, banyak berzikir, mengikhlaskan amalan dan sanggup menanggung kesusahan.
6. HAK KEPADA SIRATH (TITIAN YANG MERENTANGI NERAKA PADA HARI AKHIRAT)
Membuang tabiat suka mengumpat, bersikap warak, suka membantu orang beriman dan suka berjemaah.


7. HAK KEPADA MALAIKAT MALIK (PENJAGA NERAKA)
Menangis lantaran takut kepada Allah SWT, berbuat baik kepada ibu bapa bersedekah secara terang-terangan serta sembunyi dan memperindah akhlak.
8. HAK KEPADA MALAIKAT RIDHWAN (PENJAGA SYURGA)
Berasa ridha dengan Qadha’ Allah, bersabar menerima bala, bersyukur atas nikmat Allah dan bertaubat dari melakukan maksiat.


9. HAK KEPADA NABI MUHAMMAD SAW
Bershalawat atas baginda, berpegang dengan syariat bergantung kepada As-Sunnah (Hadits), menyayangi para sahabat dan berlomba-lomba dalam mencari keridhaan Allah.
10. HAK KEPADA ALLAH SWT
Mengajak manusia ke arah kebaikan, mencegah manusia dari kemungkaran, menyukai ketaatan dan membenci kemaksiatan.
Barakallahu fikum.

SYEIKH Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu mengatakan: "Allah SWT telah memberi petunjuk kepada orang-orang yang gemar berzikir. Sebagaimana firman-Nya, 

“Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk kepadamu.”
- (QS. Al-Baqarah [2]: 194).

Maksud daripada ayat di atas adalah, “Allah SWT memberi petunjuk pada martabat zikirmu.”
Nabi SAW bersabda, “Kalimat yang terunggul yang aku ucapkan dan diucapkan pula para nabi sebelumku adalah Lâ Ilâha Illallâh.”

Setiap maqam zikir memiliki martabat masing-masing, baik yang jahar mahupun yang khafi. Pertama-tama, orang yang maqam zikirnya zikir lisan, Allah SWT akan menunjukkan mereka pada zikir lisan. Orang yang maqam zikirnya zikir kalbu, Allah SWT akan menunjukkan mereka pada zikir kalbu. Orang yang maqam zikirnya zikir roh, Allah SWT akan menunjukkan mereka pada zikir roh. Begitu pula kepada orang yang maqam zikirnya zikir khafi dan akhfal khafi (zikir maha samar)."

-- Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani, kitab Sirrul-Asrar (Rasaning Rasa), terjemahan oleh KH Zezen Zainal Abidin Bazul Asyhab, TQN Suryalaya.

"انت حر مما انت عنه ايس وعبد لما انت له طامع."

"KAU merdeka daripada segala yang tidak kau inginkan dan kau adalah hamba daripada segala yang kau inginkan."
-- Syeikh Ibnu Atha'illah, Al-Hikam.

Sahabatku, menurut Syeikh Abdullah Asy-Syarqawi, ini merupakan dalil yang menunjukkan betapa buruknya ketamakan dan betapa terpujinya sikap qana'ah terhadap rezeki yang sudah diberi oleh Allah.
Ketamakan pada sesuatu sama saja dengan penghambaan terhadap sesuatu itu. Sedangkan keengganan terhadap sesuatu adalah bentuk kebebasan daripada hal itu.

Orang yang tamak akan menjadi hamba, sedangkan orang yang enggan terhadap sesuatu akan menjadi orang yang merdeka. Maka tepat jika dikatakan,

"Seorang hamba akan merdeka selama ia merasa puas. Seorang yang merdeka akan menjadi hamba selama dia tamak. Sifat qana'ah adalah sikap tenang saat hilangnya sesuatu yang biasa pada dirinya. Ini adalah awal langkah zuhud."

-- Disarikan daripada kitab Al-Hikam karya Syeikh Ibnu Atha'illah, syarahan oleh Syeikh Abdullah Asy-Syarqawi.

"ما من نفس تبديه الا وله قدر فيك يمضيه."

"PADA setiap desahan nafas yang kau hembuskan terdapat takdir Allah yang telah ditetapkan."
--Syeikh Ibnu Atha'illah, Al-Hikam.

SYEIKH Abdullah Asy-Syarqawi menjelaskan bahawa pada setiap nafas yang keluar daripada dirimu telah ditakdirkan Allah, baik yang terkandung di dalamnya ketaatan, maksiat, nikmat, mahupun bencana.

Setiap nafas yang keluar daripadamu adalah satu daripada sekian takdir Allah untukmu, siapa pun engkau. Maka, kau harus tetap menjaga kesopananmu di hadapan-Nya dan menyedarinya bahawa Dia selalu mengawasimu dalam setiap desahan nafas.

Kerana itu, pada setiap nafas, kau menjadi seorang salik yang selalu ingin meniti jalan menuju Allah. Inilah makna ungkapan: "Jalan menuju Allah sebanyak desahan nafas seluruh makhluk."
-- Syeikh Ibnu Atha'illah, Al-Hikam, syarahan oleh Syeikh Abdullah Asy-Syarqawi.

Isnin, 27 Januari 2020

SYEIKH Ibnu Atha'illah berkata,

"Rasulullah SAW. bersabda, "Hati manusia lebih bergolak daripada kuali yang sedang mendidih di atas api."
- (HR Ahmad dan Al-Hakim).


Betapa banyak manusia yang kadang-kadang hatinya menyatu dengan Allah, tetapi sebentar kemudian berpisah. Betapa banyak yang menghabiskan malamnya dalam ketaatan kepada Allah, tetapi ketika matahari terbit, ia tak ingat lagi kepada-Nya. Hati sama seperti mata. Bukan keseluruhan mata yang boleh melihat, melainkan bahagian lensanya saja. Begitu pun keadaan hati.

Jadi, bahagian hati yang memandang bukanlah bahagian lahiriahnya yang berupa gumpalan daging, melainkan unsur lembut yang Allah lekatkan di dalamnya. Unsur itulah yang boleh memandang dan menangkap. Sengaja Allah tempatkan hati bergantung di dada bahagian kiri seperti baldi. Kalau dibebani oleh syahwat, ia akan bergerak dan kalau dibebani ketakwaan ia juga akan bergerak.

Kadang-kadang lintasan nafsu atau syahwat yang lebih mempengaruhi dan kadang-kadang lintasan takwa yang lebih mempengaruhari. Kerana itulah kadang-kadang hati menyedari dan menerima kurnia Allah dan kekuasaan-Nya. Kadang-kadang pada saat tertentu lintasan nafsu dapat dikendalikan dan dikalahkan oleh lintasan takwa sehingga hati pun memujimu.

Tetapi, di saat lain lintasan takwa dikalahkan lintasan nafsu sehingga hati pun mencelamu. Kedudukan hati bagaikan atap rumah. Bila kau menyalakan api dalam rumah, asapnya akan membumbung ke atap hingga membuatnya hitam. Seperti itu pulalah api syahwat. Kalau api syahwat berkobar dalam tubuh, asap-asap dosanya akan naik memenuhi hati dan menghitamkannya.

 -- Syeikh Ibnu Atha'illah dalam Taj Al-'Arus.

SYEIKH Ibnu Atha'illah mengatakan:

"Dia memberimu sihat, sakit, kaya, miskin, gembira dan dukacita agar engkau mengenali-Nya dengan seluruh sifat-Nya. Tidaklah Allah memperlihatkan ketaatan, sakit atau rasa sangat memerlukan pada dirimu kecuali untuk mengujimu.

Jika engkau ingin diberi berbagai kurnia, maka luruskanlah rasa memerlukanmu dan bimbinglah dirimu sendiri."

"Ingatlah bahawa sedekah hanya diberikan kepada orang fakir dan miskin."
- (QS At-Taubah:60).

Rasulullah SAW bersabda,

"Orang yang mendapat ujian terberat adalah para nabi, kemudian orang-orang sesudah mereka, lalu orang-orang sesudah mereka."

- ( H.R. Ahmad).

-- Syeikh Ibnu Atha'illah dalam kitab Taj Al-'Arus.

Jika seseorang itu memberi sedekah, dan dia tahu bahwa sedekahnya itu sampai kpd Allah SWT dahulu sebelum orang yang disedekahinya, maka dia akan mendapat kegembiraan dalam pemberiannya.

Adakah kamu tahu antara kebaikan2 sedekah itu? Rujukan dari hadits2😍😍
  
Silakan perhatikan nombor 17 hingga 19. 

1. Sedekah adalah salah satu pintu untuk menuju ke Syurga Allah SWT
2. sedekah yang paling baik adalah dgn memberi makanan kepada orang🌹🌹
3. Sedekah akan dihisab pada hari Kiamat dan sedekah akan Inn Syaa Allah menjauhi api neraka jahanam💯😘
4. Sedekah mampu memadamkan kemurkaan Allah SWT dan mampu memadamkan kepanasan di dalam kubur💯
5. Perkara yang paling memberi keuntungan kepada orang2 yang telah meninggal dunia adalah sedekah dan Allah SWT akan sentiasa memanjangkan pahala dari sedekah tersebut🤭

6. Sedekah mampu mensucikan roh dan menambah pahala kebaikan😍😍
7. Sedekah adalah salah satu cara untuk mendapat kebahagiaan di hari Kiamat dihadapan Allah SWT😍
8. Sedekah boleh menyelamatkan diri dari celaka di hari Kiamat dan tidak akan membuat anda sengsara disebabkan masa lampau anda🙈🙈
10. Sedekah adalah kepastian untuk meninggal dunia dalam keimanan serta ketakwaan terhadap Allah SWT dan malaikat akan mendoakan kebaikan kepada anda🌹

11. Orang2 yang memberi sedekah ialah orang2 yang baik dan siapapun yang terlibat dalam melakukan kebaikan tersebut akan diberi ganjaran oleh Allah SWT 
12. Orang yang memberi sedekah dijanjikan akan mendapat ganjaran yang hebat dari Allah SWT In Syaa Allah 🕋

13. Orang yang memberi sedekah adalah tergolong dari golongan orang2 yang disayang oleh masyarakat👨‍👩‍👧‍👧
14. Memberi sedekah adalah perbuatan yang mulia dan dihormati🌹

15. Sedekah mampu melepaskan anda drpd kesusahan dan doa2 akan dimakbulkan Allah SWT In Syaa Allah🕋

16. Sedekah mampu menghapuskan kesulitan hidup dan ditutup 70 pintu kecelakaan di dunia💯
17. Sedekah mampu memanjangkan umur seseorang dan bisa memberi kejayaan hidup🌹🧚🏻‍♀
18. Sedekah adalah ubat💊
19. Sedekah mampu menolong anda dari kecurian, kematian yang dahsyat dan hina, kebakaran dan lemas🌹
20. Sedekah ialah ganjaran yang baik meskipun anda memberi kepada binatang2 atau burung2😘

Ahad, 26 Januari 2020

SYEIKH Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan: "Sibukkanlah dirimu dengan cara memperbaiki diri dan berbuat kebajikan. Tinggalkanlah omongan orang yang menyesatkan, tinggalkan kegilaan terhadap dunia. Bebaskan hatimu daripada kekhuwatiran akan dunia semampumu."

Nabi SAW bersabda, "Bebaskan hatimu daripada kekhuwatiran akan dunia semampumu."

"Wahai engkau yang tidak mengenal masalah dunia, sedarlah bahawa seandainya engkau mengenal betul masalah dunia, tentu kau tidak akan mencarinya. Jika dunia mendatangimu, pasti ia akan membuatmu lelah dan kecewa."

"Bila kau telah makrifat (mengenal) Allah tentu engkau akan mengenal yang selain-Nya. Tetapi, sayangnya engkau tidak mengenal Allah, para rasul, para nabi, dan para walinya. Engkau boleh celaka apabila tidak mengambil pelajaran daripada apa-apa yang telah terjadi pada makhluk terdahulu di dunia ini."

"Maka, carilah sesuatu yang bersih daripada urusan dunia. Tinggalkan pakaian duniawi dan hindarilah. Lepaskan pakaian nafsumu dan berjalanlah menuju pintu Allah."

"Apabila engkau telah melepaskan pakaian nafsumu daripada dirimu, bererti kau benar-benar terlepas daripada yang selain Allah Azza wa Jalla. Jika sesuatu selain Allah masih mengikutimu, maka tolaklah. Dengan begitu nescaya kau akan melihat Allah."

"Berserah dirilah selalu kepada Allah agar engkau selamat. Berjuanglah untuk-Nya agar engkau mendapat petunjuk. Bersyukurlah kepada-Nya agar Dia menambah nikmat untukmu."

"Serahkanlah dirimu dan orang lain kepada-Nya. Janganlah membantah-Nya untuk dirimu mahupun untuk orang lain. Para wali Allah tidak menginginkan suatu kehendak selain kerana Allah. Mereka pun tidak mengajukan suatu pilihan selain pilihan Allah."

"Mereka tidak bercita-cita mencari bahagian dunianya. Mereka tidak memandang bahagian orang lain. Jika ingin bersahabat dengan para wali Allah di dunia dan di akhirat, maka buatlah dirimu layak dan sesuaikan dirimu dengan mereka, dalam ucapan, perbuatan dan keinginan mereka!"

 -- Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani, kitab Fathur Rabbani wa Al-Faidh Ar-Rahmani.

SYEIKH Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan:

"Jika engkau mengeluarkan makhluk di dalam hatimu, maka engkau akan bersama Al-Khaliq. Dia akan memberitahumu apa yang bermanfaat bagimu dan apa yang menimbulkan mudarat."

"Allah akan membezakan antara milikmu dan milik orang lain. Oleh kerana itu, kau harus teguh dan istiqomah berada pada pintu Allah Azza wa Jalla dan memutuskan berbagai sebab (asbab) daripada dalam hatimu. Sungguh engkau melihat kebaikan di dunia dan akhirat.

Dan, sungguh merupakan sesuatu yang tidak sempurna jika makhluk dan rasariya masih menetap di dalam hatimu, sementara yang selain Allah ada dalam hatimu walaupun hanya seukuran biji atom yang paling kecil sekalipun."

"Jika engkau tidak bersabar bererti kau tidak beragama, imanmu tidak berkepala. Nabi SAW bersabda:
"Sabar adalah sebahagian daripada iman, sebagaimana kepala adalah bahagian daripada badan."

"Makna sabar adalah ketika engkau tidak mengadu kepada seseorang daripada makhluk, tidak bergantung kepada sebab, tidak membenci bencana atau cubaan, dan tidak merasa senang atas adanya cubaan.

Seorang hamba Allah adalah orang yang merendah kepada Allah Azza wa Jalla pada waktu dia fakir dan sempit yang selalu bersamanya atas kehendak-Nya. Dia tidak memandang rendah pada sifat yang dibolehkan dan dia mencampuradukkan antara yang terang dengan yang gelap dengan ibadah dan usaha, sehingga Allah akan memandang kepadanya dengan pandangan kasih sayang. Dia akan membuat hamba dan keluarganya menjadi kaya dalam arah ini."

Allah Azza wa Jalla berfirman: "Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah nescaya Dia menyediakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya."
- (QS 65:2-3).
-- Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani, kitab Fathur Rabbani wa Al-Faidh Ar-Rahmani.

“RASULULLAH SAW bersabda, “Barangsiapa merendahkan dirinya terhadap orang kaya kerana menginginkan apa yang ada padanya, maka hilanglah dua pertiga agamanya."

- (HR Ahmad).

Dengarlah wahai orang-orang munafik!

Ini adalah peringatan bagi orang yang merendahkan diri terhadap orang kaya. Bagaimana mungkin seseorang yang telah mengerjakan solat, puasa dan haji akan mendapatkan bahagiannya sedangkan ia belum boleh melepaskan daripada wataknya yang seperti itu?

Wahai orang-orang musyrik!

Dengarkan! Tidakkah engkau menerima berita daripada Allah dan daripada rasul-Nya? Menyerahlah engkau, dan bersikap ikhlaslah dalam bertaubat agar imanmu pulih, keyakinanmu tumbuh, dan tauhidmu berkembang, sehingga cabang-cabangnya dapat menjulang tinggi mencapai Arasy.

Wahai anak muda!

Apabila imanmu tumbuh dan pohonnya telah tinggi, maka Allah Azza wa Jalla akan membuatmu berkecukupan daripada makhluk, melalui usaha dan penghasilanmu. Allah Azza wa Jalla akan mengenyangkan nafsumu, hati dan batinmu. Dia akan menghentikanmu di pintu-Nya dan menjadikanmu kaya dengan mengingati-Nya, dan engkau tidak peduli dengan orang yang makan dari dunia dan menyibukkan diri dengannya. Engkau tidak peduli dengan orang yang meraih kejayaan duniawi, bahkan engkau melihat mereka dengan hiba dan belas kasihan.

Wahai orang yang mengaku berilmu namun mencari dunia dan merendahkan diri kepada penghuninya! Engkau telah sesat kerana ilmumu. Berkah ilmu telah hilang. Isinya telah hilang, hingga yang tersisa hanya kulitnya saja.

Wahai engkau yang mengaku menjalankan ibadah, sementara hatinya menyembah makhluk, takut kepada mereka dan menaruh harapaan terhadap mereka! Pada lahirnya ibadahmu untuk Allah, namun batinnya untuk makhluk!”

--- Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani pada ceramahnya di Madrasah, 11 Jamadil Akhir 545 H. Dikutip daripada Fath Ar-Rabbani.

TeRhAnGaT

get this widget here

nyinggoh borok ngekek

MaKaSeH JeNgUk

Blog Archive

TerHangiTTT

SuaM KukU

tutorial kongsi panduan untuk beginner easy rider

sharing is caring bio sampei garing  utk sapa yg nak join geng kangkang@ketiak nampak