Rabu, 28 Februari 2018


Rasulullah s.a.w bersabda: 


"Rebutlah 5 perkara sebelum 5 perkara; masa muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, sihat sebelum sakit, dan hidup sebelum mati."


(Hadis riwayat Imam Ahmad)

Termasuk baiknya keislaman seseorang ialah ia meninggalkan apa yang tidak berguna baginya


(HR Tirmidzi)Rasulullah bersabda bermaksud:

“Berbahagialah hidup di dunia bagi orang yang mengumpul kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya, sehingga dia memperoleh reda Tuhannya. Dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia, hingga dia terhalang daripada (mengerjakan) amalan untuk akhiratnya, dan lalai untuk memperoleh reda Tuhannya.”

(Hadis riwayat al-Hakim)


Isnin, 26 Februari 2018

Sesungguhnya, ada 2 hal pada dirimu yg dicintai oleh Allah, iaitu lemah lembut dan tidak mudah marah.


(HR Muslim)
Biarlah setiap kamu mempunyai hati yang mengenang budi, lidah yang setiasa berzikir, dan seorang isteri yang beriman dan beramal soleh untuk membantu kamu menyiapkan diri untuk hari akhirat.
(Riwayat Ibn Majah)


Rasulullah bersabda bermaksud:


“Berbahagialah hidup di dunia bagi orang yang mengumpul kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya, sehingga dia memperoleh reda Tuhannya. Dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia, hingga dia terhalang daripada (mengerjakan) amalan untuk akhiratnya, dan lalai untuk memperoleh reda Tuhannya.”


(Hadis riwayat al-Hakim)


Jumaat, 23 Februari 2018

Rasulullah s.a.w bersabda yang maksudnya:


”Ketahuilah bahawa dalam jasad manusia ada seketul daging (segumpal darah), jika baik maka baiklah seluruh anggota dan jika rosak maka rosaklah seluruh anggota, itulah hati.”


(HR Bukhari dan Muslim)


"Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba-Nya selama nyawa belum sampai ke tenggorokan."

(HR. Ahmad)


“Barangsiapa tak henti beristighfar, nescaya Allah akan mengadakan baginya untuk setiap himpitan hidup solusi dan jalan keluar, untuk setiap kepedihan perlepasan dan kebebasan, serta memberinya rezeki secara tidak diduga-duga”.  


(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas ra.)


Khamis, 22 Februari 2018

Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; mewartakan kepada kami Yazid bin Harun; memberitakan kepada kami Hariz bin 'Utsman; mewartakan kepadaku 'Abdurrahman bin Maisarah, dari Jubair bin Nufair, dari Busr bin Jahhasy Al-Qurasyiy, dia berkata: "Nabi saw. meludah di telapak tangannya, kemudian meletakkan jari telunjuknya- dan berkata:


Allah Azza wa Jalla berfirman: "Bagaimana mungkin engkau membuatku lemah hai Bani Adam! Padahal aku telah menciptakanmu dari (materi) seperti ini. Dan apabila nyawamu telah sampai di sini (beliau menunjuk tenggorakannya), engkau berkata: "Aku bersedekah". Dan (apa guna) bersedekah pada waktu seperti ini?"


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya sahih.


Hadis Sunan Ibnu Majjah Jilid 3. Hadis Nombor 2707.
(rampasan beg pengemis)Dari Abu Hurairah r.a., katanya Nabi saw. bersabda:


"Sesungguhnya Allah berfirman kepada ku: Berinfaklah kamu, Aku akan berinfak kepada mu."Sabda Rasulullah saw., "Pemberian Allah selalu cukup, dan tidak pernah berkurang walaupun mengalir siang dan malam. Adakah terfikir olehmu, sudah berapa banyakkah yang dinafkahkan Allah sejak terciptanya langit dan bumi? Sesungguhnya apa yang di dalam tangan Allah tidak pernah berkurang kerananya. 'Arasynya di atas air, sedangkan di tanganNya yang lain maut yang selalu naik turun."


Hadis Sahih Muslim Jilid 2. Hadis Nombor 0947."Sesungguhnya Allah benci kepada orang yang jelik budi pekertinya serta kotor lidahnya.”


(Hadis riwayat Imam Tirmidzi)


Rabu, 21 Februari 2018

"Barangsiapa mengajarkan kepada kebaikan maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya."


(HRMuslim)


Sabda Rasulullah s.a.w :
"Barangsiapa yg ingin ditolong Allah saat tertimpa malapetaka dan kesempitan, maka perbanyaklah berdoa di saat lapang (senang)."(HR Tirmidzi) 


Rasulullah SAW bersabda


Barangsiapa membaca surah Al-Ikhlas ketika memasuki rumah, maka hilanglah kefakiran penghuni rumah dan tetangganya".


(HR At-Tabrani dan Ibnu Mas'ud - dlm kitab Sa'adatul Darain)


Selasa, 20 Februari 2018

Dari Abu Hwairah r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda:


"Allah 'Azza wa Jalla berfirman: Anak Adam suka mencela Ku. Katanya, "Alangkah sialnya masa." Kerana itu janganlah kamu berkata demikian. Kerana sesungguhnya Akulah pencipta masa. Akulah yang menggilir siang dan malamnya. Jika Aku mahu, Aku berkuasa menghentikan pergantian keduanya'"


Hadis Sahih Muslim Jilid 4. Hadis Nombor 2101."Ibnu Abi Umar menceritakan kepada kami, Sufyan memberitahukan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah, ia berkata :"Rasulullah SAW, bersabda :


"Lelaki yang paling dibenci oleh Allah, iaitu yang banyak berbantah-bantahan (bermusuh-musuhan)".
 

Hadis ini hasan.


Hadis Sunan At-Termizi Jilid 4. Hadis Nombor 4059.


Dari 'Aisyah r.a., katanya Rasulullah saw. bersabda :


"Manusia diciptakan Allah mempunyai tiga ratus enam puluh ruas. Maka siapa yang membaca takbir, tahmid, tahlil, tasbih dan istighfar, menyingkirkan batu, duri, atau tulang dari jalanan umum, serta mengajak orang kepada kebajikan dan mencegah kepada yang mungkar sebanyak tiga ratus enam puluh kali itu, nescaya dia terhindar dari api neraka pada hari itu."


Hadis Sahih Muslim Jilid 2. Hadis Nombor 0960.


Rabu, 14 Februari 2018

Mewartakan kepada kami 'Imran bin Musa; mewartakan kepada kami 'Abdul-Warits bin Sa'id; mewartakan kepada kami 'Abdul'Aziz bin Shuhaib, dari Anas, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda:


"Janganlah salah seorang di antara kalian mengangankan mati kerana musibah yang menimpanya. Dan jika terpaksa mengangankan mati, maka hendaklah dia membaca: "Ya Allah! Hidupkanlah aku, jika hidup itu baik bagiku. Dan matikanlah aku, jika mati aku baik bagiku".


Hadis Sunan Ibnu Majjah Jilid 4. Hadis Nombor 4265.


Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah r.a.. keduanya mendengar Rasulullah saw. bersabda:


"Tidak ada suatu cubaan yang menimpa orang mukmin seperti sakit biasa, kesusahan, sakit berat, kesedihan dan kecemasan, melainkan Allah Ta'ala menghapus dosa-dosanya kerananya."


Hadis Sahih Muslim Jilid 4. Hadis Nombor 2205.


Dari Abu Hurairah r.a, katanya: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda:


"Tuhan menciptakan rasa kasih sayang itu seratus bahagian. Sembilan bahagian saja yang diturunkanNya ke atas dunia. Dengan kasih sayang yang satu bahagian itulah para makhluk saling berkasih-sayang, sehingga kuda mengangkat kakinya kerana takut anaknya terinjak."


Hadis Sahih Bukhari Jilid 4. Hadis Nombor 1698.


Selasa, 13 Februari 2018

Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah saw. bersabda:


"Syaitan akan datang kepada anda bertanya, Siapakah yang menciptakan ini dan itu? Sehingga akhirnya dia bertanya, Siapa pula yang menciptakan Tuhan mu itu?" Apabila sudah sampai ke situ, maka berlindunglah dengan Allah (mengucapkan: A'udzubillahi minasy syaithanirrajim), dan sudahilah."


Hadis Sahih Muslim Jilid 1. Hadis Nombor 0109.


sambung sket
bubuh sket lagiDari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah saw. bersabda:


"Orang banyak sentiasa bertanya-tanya (tentang ini dan itu), sehingga akhirnya mereka bertanya: "Alam ini ciptaan Allah; maka siapakah yang menciptakan Allah?" Sabda Rasulullah saw., "Hendaklah kamu jawab: Aku iman dengan Allah!"


Hadis Sahih Muslim Jilid 1. Hadis Nombor 0108.


Isnin, 12 Februari 2018

Bisyr bin Muadz Al-Bashri menceritakan kepada kami, Abu Awanah memberitahukan kepada kami dari Ziyad bin Ilaqah dari Usamah bin Syarik berkata: "Orang badawi berkata: "Wahai Rasulullah kita tidak perlu berobat!" Beliau bersabda: "Ya, hai hamba-hamba Allah, berobatlah kerana sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit melainkan menciptakan pula ubatnya, kecuali satu penyakit".


Mereka berkata: "Wahai Rasulullah apa itu?" Beliau bersabda: "Tua bangka".


Dalam bab ini terdapat hadis dari Ibnu Masud, Abu Hurairah, Abu Khizamah, dari ayahnya dan Ibnu Abbas. Hadis ini adalah hasan sahih.


Hadis Sunan At-Termizi Jilid 3. Hadis Nombor 2109.Dari Anas r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda:


"Ketika Allah Ta'ala membentuk tubuh Adam di dalam syurga, Allah meninggalkannya beberapa lama. Sementara itu iblis datang mengelilingi dan memperhatikan apa yang sedang dibuat Allah. Ketika dilihat iblis tubuh itu berongga, tahulah dia bahawa Adam diciptakan sebagai makhluk yang tak dapat menguasai diri."


Hadis Sahih Muslim Jilid 4. Hadis Nombor 2237.Mewartakan kepada kami Ya'kup bin Humaid bin Kasib, mewartakan kepada kami Al-Mughirah bin 'Abdurrahman dari 'Abdullah bin Su'id bin Abu Hind, dari Ziyad bin Abu Ziyad, Maula ibnu 'Ayyasy, dari Abu Bahriyyah, dari Abud-Darda-, bahawasanya Nabi saw. bersabda:


"Mahukah aku beritahukan kepada kalian dengan amal-amal kalian yang terbaik, dan paling diridhai di sisi Tuhan kalian, dan membuat tinggi derajat kalian, dan lebih baik bagi kalian daripada memberikan sedekah emas dan perak dan lebih baik daripada kalian bertemu musuh, lalu kamu penggal leher mereka, dan mereka memenggal leher kalian?"


Mereka bertanya: "Apa itu? Ya Rasulullah!" Beliau menjawab: "Dzikrullah" Mu'adz bin Jabal berkata: "Tiada seseorang yang beramal dengan suatu amalan yang lebih dapat menyelamatkannya dari seksa neraka, daripada Dzikrullah".


Hadis Sunan Ibnu Majjah Jilid 4. Hadis Nombor 3790.


Khamis, 8 Februari 2018

Dari Ibnu Umar r.a.. kalanya: Nabi s.a.w. bersabda:
"Siapa yang mengambil sebahagian tanah orang lain tanpa hak (dengan aniaya), maka pada hari kiamat ia akan dikubur sampai tujuh lapis bumi."
Hadis Sahih Bukhari Jilid 3. Hadis Nombor 1173.


Dari 'Abdullah bin 'Amr r.a., katanya Rasulullah saw. bersabda:


"Ada empat sifat bila terdapat pada diri seseorang, maka dia adalah munafik, sehingga ditinggalkannya sifat-sifat itu:


(1) Apabila berbicara, dia dusta;
(2) Apabila bersumpah setia, dia khianat;
(3) Apabila berjanji, dia mungkir;
(4) Apabila bermusuhan, dia kejam."


Hadis Sahih Muslim Jilid 1. Hadis Nombor 0047.Dari Abu Ayyub al-Ansari r.a, Rasulullah saw. bersabda:


"Seorang laki-laki tidak boleh bermusuhan dengan saudaranya lebih daripada tiga malam. Kalau mereka bertemu maka yang ini memalingkan mukanya dan yang itu pun memalingkan mukanya pula. Yang terbaik dari mereka itu adalah yang pertama-tama mengucapkan salam."


Hadis Sahih Bukhari Jilid 4. Hadis Nombor 1711.


Rabu, 7 Februari 2018

Dari Anas bin Malik r.a. katanya: "Rasulullah saw. pergi ke tempat-tempat bekas pertempuran di Badar setelah tiga hari perang selesai. Beliau mendatangi pula tempat-tempat musuh terbunuh dan memanggil mereka. Kata beliau,


"Hai Abu Jahil bin Hisyam! Hai, Umayyah bin Khalaf! Hai, 'Utbah bin Rabi'ah! Hai, Syaibah bin Rabi'ah! Bukankah kalian telah merasakan apa yang dijanjikan Tuhan mu sungguh-sungguh terjadi? Dan aku sendiri menyaksikan apa yang dijanjikan Tuhan ku sungguh-sungguh terjadi."


Ucapan Nabi saw. tersebut terdengar oleh 'Umar. Kata 'Umar, "Ya, Rasulullah! Bagaimana mungkin mereka dapat mendengar dan menjawab, padahal mereka telah menjadi bangkai?" Jawab Nabi saw., "Demi Allah yang jiwaku dalam kuasa-Nya. Pendengaranmu tidak setajam pendengaran mereka. Hanya saja mereka tidak dapat menjawab." Kemudian diperintahkan beliau supaya mayat musuh-musuh tersebut dikumpulkan lalu dilemparkan ke telaga Badar."


Hadis Sahih Muslim Jilid 4. Hadis Nombor 2449.


Ibnu Abbas r.a. menceritakan: "Nabi saw. berjalan melalui sebuah kebun di Madinah atau di Mekah. Lalu kedengaran oleh beliau suara dua orang sedang diseksa dalam kuburnya. Maka berkata Nabi saw.,


"Keduanya diseksa bukanlah kerana dosa besar." Kemudian Nabi melanjutkan perkataannya, "Yang seorang diseksa kerana kencing di tempat terbuka, dan yang seorang lagi kerana membuat fitnah supaya orang bermusuh-musuhan."


Sesudah itu Nabi menyuruh ambil sebuah pelepah tamar, lalu dipatah dua oleh beliau, dan diletakkannya di atas kedua kuburan itu masing-masing sepotong. Seseorang bertanya, "Ya, Rasulullah! Mengapa Anda lakukan itu?" Jawab Nabi, "Mudah-mudahan keduanya mendapat keringanan, selama pelepah tamar itu tidak kering."


Hadis Sahih Bukhari Jilid 1. Hadis Nombor 0149.


Dari Abu Hurairah r.a, katanya: Saya bertanya, "Ya Rasulullah, dosa manakah yang paling besar?" Beliau menjawab: "Jika engkau mengadakan sekutu bagi Tuhan, padahal Dia lah yang menciptakan engkau."


Saya berkata: "Setelah itu apa?" Beliau menjawab: "Jika engkau membunuh anak sendiri kerana takut ia makan bersama mu."


Saya berkata: "Setelah itu apa?" Beliau menjawab: "Berzina dengan isteri tetanggamu."


Hadis Sahih Bukhari Jilid 4. Hadis Nombor 1699.


Selasa, 6 Februari 2018

AL-ALBANY MENGKAFIRKAN IMAM BUKHARY


AL-ALBAANY MENGKAFIRKAN IMAM BUKHARYDi sediakan oleh ;
Abu Lehyah al-Kelantany
(0133005046)

بيان الحق وكشف أهل الضلال
بسم لله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين,
المنـزه عن الشبيه والمثيل والزوجة والولد والإخوان، الموجود بلا جهة ولا مكان، المنـزه عن كل ما لا يليق به من الصفات والنعوت، والملك القهار ذي الجلال والجبروت، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا محمد خير الأنام، وخاتم أنبياء الإسلام، وعلى ءاله الطاهرين، وصحبه الغر الميامين، ومن اتبع منهاجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.ـ”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “حتى متى ترعون عن ذكر الظالم اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس

Antara Fatwanya lagi, mengingkari takwilan Imam Bukhari. Sesungguhnya Imam Bukhari telah mentakwilkan Firmanallah :

كل سيء هالك إلا وجهه
قال البخاري بعد هذه الأية : أي ملكه

Tetapi Al-Albaany mengkritik keras takwilan ini lalu berkata :

(( هذا لا يقوله مسلم مؤمن ))
” Ini sepatutnya tidak dituturkan oleh seorang Muslim yang beriman “. Lihatlah kitab (( Fatawa Al-Albaany )) m/s 523. Tentang takwilan Imam Bukhari ini adalah suatu yang diketahui ramai kerana jika dilihat pada naskhah yang ada pada hari ini tidak ada yang lain melainkan termaktub di sana takwilan Imam Bukhari terhadap ayat Mutasyabihat tadi. Di samping itu juga, ini adalah antara salah satu dalil konsep penakwilan nusush sudah pun wujud pada zaman salaf (pendetailan pada pegertian makna). Bagaimana Beliau berani melontarkan pengkafiran terhadap Imam Bukhary As-Salafi dan mendakwa Imam Bukhary tiada iman dalam masa yang sama beriya-riya mengaku dirinya sebagai Muhaddits??!! memalukan je..
Beliau bukanlah hanya terhenti di situ sahaja, tetapi berani lagi mengeluarkan fatwa-fatwa sesat termasuk pengharaman bertawassul kepada dengan diri Nabi Sollallahu ‘Alaihi WassallaM dan menjadikan Istigahtsah selain daripada nabi sebagai syirik. Perkara ini boleh di rujuk didalam kitabnya (( AL-TAWASSSUL)), m/s 70 dan 73. Maka apa yang akan dikata oleh pengikut yang taasub dengan Al-Albaany jika penulis mengatakan Imam Bukhary meriwayatkan Hadis Tentang hari kiamat yang menunjukkan keharusan beristighatsah..yallah nanzur…

(( فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم موسى ثم محمحد ))

” maka ketika mana mereka juga beristighatsah dengan nabi Adam kemudian Nabi Musa, kemudian nabi Muhamad”..

Sebenarnya berlambak lagi dalil-dalil tentang keharusan bertawassul dan beristighatsah yang sohih dan diriwayatkan oleh ulama’-ulama’ muhadditsin yang muktabar….CUME WAHHABY KENO GHETI BAHASO CIKIT, JANGE DOK GHETI KAPIR KO OGHE JAH…HADITS TOK GHETI JGN KECEK. PUAK WAHHABI DALIL TAK DOK, KONA JAH BANYOK. PUOK-PUOK ASWJ BERMANHAJ SUNNAH DAN PENUH DENGAN DALIL..INGAT JANGE NIPU DALAM AGAMO.. MAHKAMAH ALLAH ADALAH MAHKAMAH PALING ADIL..TUNGGULAH WAHAI WAHHABI…

Disediakan oleh :
Abu Lehyah Al-Kelantany
0133005046


Dari Busr ibnu Sa'id, telah mengkhabarkan padaku Zainab Ats-Tsaqafiyah (isteri Abdullah), bahawasanya Rasulullah saw telah bersabda padanya:

"Wahai Zainab bila kamu hendak pergi ke masjid untuk mengikuti jamaah solat Isyak, maka janganlah kamu memakai minyak wangi."


Hadis Sunan An-Nasai Jilid 5. Hadis Nombor 5106.Dari Abi Shaleh dari Abu Hurairah katanya: "Allah akan merahmati seorang lelaki yang bangun di malam hari kemudian melakukan solat, setelah itu dia membangunkan isterinya, dan isterinya pun ikut solat, tetapi jika isterinya tidak mahu bangun, maka dia memercikkan air ke wajah isterinya sampai isterinya mahu bangun. 


Demikian pula Allah akan merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari kemudian dia solat, kemudian dia membangunkan suaminya sampai suaminya ikut mengerjakan solat, tapi jika suaminya tidak mahu bangun, maka dia memercikkan wajah suaminya dengan air sampai dia bangun".


Hadis Sunan An-Nasai Jilid 2. Hadis Nombor 1584.


Dari Ummul Fadhal r.a., katanya: "Seorang Arab dusun datang kepada Nabi saw. ketika beliau sedang berada di rumahku, lalu dia bertanya: "Ya, Rasulullah! Aku telah beristeri, lalu aku kahwin pula dengan wanita lain. Kemudian, isteri pertamaku mengatakan bahawa dia pernah menyusukan isteri ku yang muda itu satu atau dua kali susuan. Bagaimana itu, ya Rasulullah?"


Jawab Nabi saw., "Satu atau dua kali susuan tidak mengharamkan perkahwinan."


Hadis Sahih Muslim Jilid 3. Hadis Nombor 1392.


Isnin, 5 Februari 2018

Dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman r.a., katanya: "Aku bertanya kepada 'Aisyah r.a., isteri Nabi saw., "Berapakah mahar Rasulullah saw"?"


Jawabnya, "Mahar Rasulullah saw. untuk para isteri beliau dua belah uqiyah dan satu nasy. Tahukah anda berapa satu nasy itu?" Jawab ku, "Tidak!" Kata beliau, "Setengah uqiyah. Maka jumlahnya sama dengan lima ratus dirham. Sekianlah mahar Rasulullah saw. bagi masing-masing isteri beliau."


Hadis Sahih Muslim Jilid 3. Hadis Nombor 1349.


Dari Abul 'Ajfa' dari Umar ibnu Al Khathab ra. berkata: "Ingatlah, jangan terlalu tinggi memberikan mas kahwin pada para wanita, kerana jika mas kahwin itu merupakan ukuran kemuliaan di dunia atau ukuran taqwa kepada Allah, maka sesungguhnya orang yang paling taqwa di antara kamu adalah Rasulullah saw.


Padahal Rasulullah saw tidak pernah menentukan mas kahwin untuk isteri-isterinya ataupun atas perkahwinan putra-puterinya, di atas dua belas awaq (480 dirham). Dan jika ada seorang yang mempertinggi mas kahwin untuk calon isterinya hingga hal itu menimbulkan kesulitan bagi dirinya, hingga ia berkata dalam dirinya: "Aku merasa sangat keberatan.


Hadis Sunan An-Nasai Jilid 3. Hadis Nombor 3209.Jumaat, 2 Februari 2018


ziarah kubur Saudi


Mengenai Hadiah Bacaan Quran utk Mayit ;
فإن قيل : فهذا لم يكن معروفًا في السلف، ولا يمكن نقله عن واحد منهم مع شدة حرصهم على الخير، ولا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرشدهم إلى الدعاء، والاستغفار، والصدقة، والحج، والصيام؛ فلو كان ثواب القراءة يصل لأرشدهم إليه، ولكانوا يفعلونه.
Jika ada yang bertanya:
“Amalan kirim pahala bacaan Quran kepada mayat itu tidak dikenal di kalangan Salaf. Tidak ada orang yang bisa menukil keberadaan amalan seperti itu dari satu orang Salaf saja, sementara para Salaf itu sangat kuat perhatiannya dengan amalan yang baik. Dan Nabi pun tidak pernah mengajarkan pada para Salaf tentang amalan kirim pahala bacaan Quran, sementara Nabi jelas pernah mengajarkan pada mereka tentang mendoakan dan memohon ampunan untuk orang mati, bersedekah, menghajikan dan berpuasa untuk orang mati. JADI, KALAU MEMANG KIRIM PAHALA BACAAN QURAN ITU SAMPAI KEPADA MAYAT, MAKA OTOMATIS NABI TELAH MENGAJARKANNYA, DAN MEREKA PUN TENTU MELAKUKANNYA”.Beliau (Ibnu Qoyyim) ternyata menjawab dengan jawaban seperti berikut ini:
فالجواب : أن مورد هذا السؤال إن كان معترفًا بوصول ثواب الحج، والصيام، والدعاء، والاستغفار، قيل له : ما هذه الخاصية التي منعت وصول ثواب القرآن، واقتضت وصول ثواب هذه الأعمال ؟ وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلات ؟
Jawabannya;
“Jika si penanya dengan pertanyaan semacam ini mengakui kiriman pahala haji, puasa, doa dan istighfar itu bisa sampai kepada mayat, maka pertanyaan yang harus dijawab adalah, apa penyebab khusus yang membuat kiriman pahala bacaan Quran tidak sampai, sedangkan kiriman pahala ibadah selain itu justru bisa sampai? Bukankah ini hanya sekedar membeda-bedakan antara perkara-perkara yang serupa?”.
وإن لم يعترف بوصول تلك الأشياء إلى الميت، فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشرع.
“Tapi kalau si penanya itu tidak mengakui kiriman pahala semua amal ibadah tadi itu bisa sampai, maka orang seperti ini bisa ditundukkan terkait hal ini dengan merujuk pada dalil Quran, Sunnah, Ijmak dan kaidah-kaidah Syariat”.


Lalu, Ibnul Qayyim menjelaskan kenapa amalan kirim pahala bacaan Quran itu tidak terlacak di kalangan salaf?. Beliau mengatakan:
وأما السبب الذي لأجله [ لا ] يظهر ذلك في السلف، فهو أنهم لم يكن لهم أوقاف على من يقرأ ويهدي إلى الموتى، ولا كانوا يعرفون ذلك ألبتة، ولا كانوا يقصدون القبر للقراءة عنده كما يفعله الناس اليوم، ولا كان أحدهم يشهد من حضره من الناس على أن ثواب هذه القراءة لفلان الميت، ولا ثواب هذه الصدقة والصوم.
“Penyebab amalan kirim pahala bacaan Quran itu tidak nampak di masa salaf adalah, karena mereka tidak memiliki harta wakaf untuk diberikan pada orang yang baca Quran dan menghadiahkannya kepada orang-orang yang telah wafat. Bahkan, salaf samasekali tidak mengenali kegiatan seperti itu. Mereka juga tidak mendatangi kuburan untuk membaca Quran seperti yang dilakukan oleh masyarakat saat ini. Mereka juga tidak pernah memberitahukan pada rekannya, bahwa pahala bacaan Quran-nya saat itu ditujukan untuk mayat si anu, begitu pula dengan pahala ibadah sedekah dan puasanya”.


Ibnul Qayyim menambahkan:
ثم يقال لهذا القائل : لو كلفت أن تنقل عن واحد من السلف أنه قال : اللهم ثواب هذا الصوم لفلان، لعجزت؛ فإن القوم كانوا أحرص شيئ على كتمان أعمال البر، فلم يكونوا ليشهدوا على الله بإيصال ثوابها إلى أمواتهم.
“Sampaikan pada si penanya, andai anda ditugaskan untuk mencari keterangan dari satu orang salaf saja, yang pernah mengatakan: Ya Allah, pahala puasa saya ini untuk si Anu, maka dijamin anda tidak akan bisa melakukannya. Sebab, Salaf itu sangat suka menyembunyikan amal kebaikannya, sehingga mereka tidak pernah memberitahukan bahwa bahwa pahala amal kebaikannya ditujukan untuk orang-orang yang wafat dari kalangannya”.
Tidak hanya sampai di situ, Ibnul Qayyim kembali mengulangi pertanyaan mereka yang serupa, dengan mengatakan:
فإن قيل : فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم، والصدقة، والحج؛ دون القراءة.
Jika ada lagi yang bertanya, tapi kan Rasulullah pernah mengajarkan para sahabat terkait berpuasa, bersedekah, dan berhaji untuk orang yang mati, sedangkan membaca Quran untuk orang mati Rasulullah tidak pernah mengajarkan pada mereka“.


Ibnul Qayyim kembali menjawab:
قيل : هو صلى الله عليه وسلم [ لا] يبتدئهم بذلك، بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم، فهذا سألهم عن الحج عن ميته فأذن له، وهذا سأله عن الصيام عنه فأذن له، وهذا سأله عن الصدقة فأذن له، ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك؛ بين وصول ثواب القراءة والذكر؟!
“Jawabannya, bukan Nabi yang memulai membahas hal itu, melainkan penjelasan Nabi terkait itu merupakan jawaban dari pertanyaan mereka. Ada sahabat bertanya tentang menghajikan keluarganya yang telah wafat, lalu Nabi mengizinkan. Ada pula sahabat bertanya tentang berpuasa untuk orang yang wafat, lalu Nabi lagi-lagi membolehkan. Ada lagi sahabat bertanya tentang bersedekah untuk orang mati, lantas Nabi juga mengizinkan. Dan Nabi samasekali tidak melarang mereka melakukan yang lainnya. Apa sih bedanya, antara sampainya kiriman pahala puasa yang hanya berupa niat dan menahan diri, dengan sampainya kiriman pahala bacaan Quran dan zikir?!”.


Ibnul Qayyim secara tegas lagi mengatakan:
والقائل إن أحدًا من السلف لم يفعل ذلك قائل ما لا علم له له، فإن هذه شهادة على نفي ما لم يعلمه، فما يدريه أن السلف كانوا يفعلون ذلك ولا يشهدون من حضرهم عليه؟ بل يكفي اطلاع علام الغيوب على نياتهم ومقاصدهم، لا سيما والتلفظ بنية الإهداء لا يشترط كما تقدم.
“Orang yang mengatakan bahwa tidak ada satu pun dari kalangan Salaf yang melakukan pengiriman pahala bacaan Quran, pada hakikatnya dia itu telah mengatakan sesuatu yang tidak diketahuinya. Sebab, ucapan seperti itu menunjukkan bahwa dirinya bersaksi atas sesuatu yang dia sendiri belum ketahui. Bisa jadi, dia tidak tahu bahwa Salaf justru pernah mengirimkan pahala bacaan Quran-nya, tanpa memberitahukan hal itu kepada sesamanya. Padahal, dengan menyampaikan niat dan tujuan kepada Allah saja, itu sudah cukup. Terlebih lagi, melafalkan niat menghadiahkan pahala amal ibadah itu bukanlah sebuah syarat yang mesti dilakukan.


# KESIMPULANNYA:
Jika membacakan doa kepada mayit (orang yg sudah meninggal) saja dibolehkan, apalagi membacakan Quran, tentu lebih baik lagi. Karena bacaan Quran adalah sebaik-baik doa.


Source: Ust. Abu Sufyan Ahmad Fauza:


Dari Anas r.a.: Ada seorang laki-laki menanyakan kepada Nabi s.a.w. mengenai kiamat. Katanya: "Bilakah hari kiamat?" Beliau bersabda: "Apakah yang telah engkau siapkan untuk hari itu?"
Katanya: "Tiada suatu pun selain mencintai Allah dan RasulNya". Beliau bersabda: " Engkau akan bersama orang yang engkau cintai!"
Kata Anas: Belum pernah kami gembira seperti kegembiraan kami kerana mendengar sabda Nabi s.a.w.: " Engkau akan bersama orang yang engkau cintai!" Kata Anas: "Saya mencintai Nabi, Abu Bakar, dan Umar dan saya mengharapkan kiranya saya bersama mereka kerana mencintai mereka, sekalipun saya belum beramal serupa amal mereka".
Hadis Sahih Bukhari Jilid 3. Hadis Nombor 1551.


Jabir bin Abdullah mengabarkan, bahawa Nabi saw. bersabda:
"Aku diberi (Allah swt.) lima perkara yang tidak pernah diberikan-Nya kepada seorang pun sebelumku. Iaitu:
1. Aku dimenangkan dengan perasaan gentar pada musuh sejauh satu bulan perjalanan.
2. Dijadikan Allah bagiku bumi sebagai masjid dan untuk bersuci (tayammum). Maka di mana saja umatku berada dan waktu solat tiba, mereka boleh solat di sana.
3. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang, dan belum pernah dihalalkan bagi seorang pun sebelumku.
4. Aku diberi kuasa untuk memberi syafaat bagi ummatku di hari kiamat nanti.
5. Nabi-nabi terdahulu diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada manusia seluruhnya.
Hadis Sahih Bukhari Jilid 1. Hadis Nombor 0206.


Dari Anas r.a. katanya: Saya mendengar Nabi saw. bersabda:
"Apabila telah terjadi kiamat, aku diberi hak untuk menolong. Lalu aku memohon: "Ya Tuhan ku! Masukkanlah ke dalam syurga orang yang dalam hatinya ada (iman) sebesar biji sawi!" Lalu mereka masuk syurga. Kemudian itu aku bermohon lagi: "Masukkanlah ke dalam syurga orang yang ada dalam hatinya (keimanan) biarpun sangat kecil."
Kata Anas: "Seolah-olah saya melihat anak jari Rasulullah saw. (menggambarkan kecilnya)."
Hadis Sahih Bukhari Jilid 4. Hadis Nombor 2020.


TeRhAnGaT

get this widget here

nyinggoh borok ngekek

MaKaSeH JeNgUk

Blog Archive

TerHangiTTT

SuaM KukU

tutorial kongsi panduan untuk beginner easy rider

sharing is caring bio sampei garing  utk sapa yg nak join geng kangkang@ketiak nampak