Jumaat, 29 Disember 2017


Dari Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy (isteri Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam), beliau berkata: "(Pada suatu hari) Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan cemas sambil bersabda,


"La ilaha illallah, celaka (binasa) bangsa Arab dari kejahatan (malapetaka) yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka bagian dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini" dan Baginda menemukan ujung ibu jari dengan ujung jari yang sebelahnya (jari telunjuk) yang dengan itu mengisyaratkan seperti bulatan.

Saya (Zainab binti Jahsy) lalu bertanya, "Ya Rasulullah! Apakah kami akan binasa, sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang shaleh?" Lalu Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, "Ya, jikalau kejahatan sudah terlalu banyak."


(HR. Bukhari dan Muslim)







Dari Ali bin Abi Thalib Ra.; "Bahwasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu‘Alaihi wa Sallam di dalam masjid. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair Ra dan tidak ada dibadannya kecuali hanya selembar selendang yang bertambal dengan kulit. Tatkala RasulullahShallallahu ‘Alaihi wa Sallam melihat kepadanya. Baginda menangis dan meneteskan air mata karena mengenangkan kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekkah dahulu (karena sangat dimanjakan oleh ibunya), dan karena memandang nasib Mus'ab sekarang (ketika berada di Madinah sebagai seorang Muhajirin yang meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekkah).

Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, "Bagaimanakah keadaan kamu pada suatu hari nanti, pergi di waktu pagi dengan satu pakaian, dan pergi di waktu sore dengan pakaian yang lain pula. Dan bila diberikan satu hidangan, diletakkan pula satu hidangan yang lain. Dan kamu menutupi (menghias) rumah kamu sebagaimana kamu memasang kelambu Ka’bah?


Maka jawab sahabat, "Wahai Rasulullah, tentunya keadaan kami di waktu itu lebih baik daripada keadaan kami di hari ini. Kami akan memberikan perhatian sepenuhnya kepada masalah ibadat saja dan tidak bersusah payah lagi untuk mencari rezeki".

Lalu NabiShallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak! Keadaan kamu hari ini adalah lebih baik daripada keadaan kamu pada hari itu".


(HR. Tirmizi)



Dari Mughirah bin Syu'bah Ra. ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam

bersabda:

"Senantiasa di kalangan umatku ada golongan yang selalu menang (dalam perjuangan mereka), sehingga sampailah pada suatu waktu yang dikehendaki Allah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Mereka senantiasa menang."


(HR. Bukhari)


Khamis, 28 Disember 2017


Dari Abu Hurairah Ra katanya: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda,

"Umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pemah menimpa umat-umat dahulu." Sahabat bertanya, "Apakah penyakit-penyakit umat-umat terdahulu itu?"

Nabi Shallallahu‘Alaihi wa Sallam menjawab, "Penyakit-penyakit itu ialah:
(1)  terlalu sombong,
(2)  terlalu mewah,
(3)  mengumpulkan harta sebanyak mungkin,
(4)  tipu menipu dalam merebut harta benda dunia,
(5)  saling memarahi,
(6)  dengki-mendengki, sehingga jadi zalim menzalimi."

(HR.Hakim)



Dari Abdullah bin Amr bin 'Ash Ra. ia berkata: Aku mendengar Rasullullah Shallallahu ‘Alaihiwa Sallam bersabda,'

"Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak akan mencabut (menghilangkan) ilmu dengan sekaligus dari (dada) manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta’ala menghilangkan ilmu agama dengan mematikan para ulama. Apabila sudah ditiadakan para ulama, orang banyak akan memilih orang-orang jahil sebagai pemimpinnya. Apabila pemimpin yang jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain."

(HR. Muslim)



Dari Tsauban Ra. berkata Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda;

"Hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni talam hidangan mereka". Maka salah seorang sahabat bertanya, "Apakah karena kami sedikit pada hari itu?"

Nabi RasulullahShallallahu ‘Alaihi wa Sallam menjawab, "Bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit 'wahan'.

Seorang sahabat bertanya: "Apakah 'wahan' itu, hai Rasulullah?". Rasulullah menjawab: "Cinta dunia dan takut mati".

(HR. Abu Daud)


Rabu, 27 Disember 2017


Dari Anas Ra. ia berkata; "Aku akan menceritakan kepada kamu sebuah Hadits yang tidak ada orang lain yang akan menceritakannya setelah aku. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu‘Alaihi wa Sallam bersabda;


"Di antara tanda qiamat ialah sedikit ilmu, banyak kejahilan, banyak perzinaan, banyak kaum perempuan dan sedikit kaum lelaki, sehingga nantinya seorang lelaki akan mengurus lima puluh orang perempuan."


(HR. Bukhari Muslim)



Dari Umar bin al-Khaththab Ra. ia berkata (dalam sebuah Hadits yang panjang):


"Kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, "Maka khabarkan kepadaku tentang hari qiamat?"


Lalu Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menjawab, "Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui dari orang yang bertanya." Maka Jibril berkata, "Kalau begitu coba khabarkan kepadaku tanda-tandanya"

Nabi Shallallahu‘Alaihi wa Sallam menjawab, "hamba sahaya akan melahirkan tuannya dan engkau melihat orang berjalan tanpa sandal (alas kaki), bertelanjang lagi miskin, hanya menggembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunan tinggi-tinggi."

(HR. Muslim)



Dari Anas Ra. berkata Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:


''Akan datang pada manusia suatu zaman saat itu orang yang berpegang teguh (sabar) di antara mereka kepada agamanya laksana orang yang memegang bara api."

(HR. Tirmidzi)



Dari Abu Hurairah Ra., katanya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:


"Hari qiamat tidak akan terjadi sehingga harta benda melimpah ruah dan timbul banyak fitnah (ujian, kesesatan, kekufuran, kegilaan, penderitaan, mushibah) serta sering terjadi "al-Harj". Sahabat bertanya, "Apakah al-Harj itu hai Rasulullah?"


Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menjawab: "Peperangan, peperangan, peperangan. Bellau mengucapkannya tiga kali".

(HR. Ibnu Majah)


Selasa, 26 Disember 2017

Dari AbuHurairah Ra., bahwasanya Rasullullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: "Jika ada seseorang berkata, "orang banyak (sekarang ini) sudah rusak, maka orang yang berkata itu sendiri yang paling rusak di antara mereka."

(HR. Muslim)




Dari Ma 'qil bin Yasar Ra. ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam
bersabda:


"Beribadah di waktu huru-hara (di tengah kemelut dunia yang dahsyat) adalah seperti berhijrah kepadaku."

(HRMuslim)



Dari Abu Hurairah Ra. bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam
bersabda:


"Bersegeralahkamu beramal sebelum menemui fitnah (ujian berat terhadap iman) seumpama malam yang sangat gelap. Seseorang yang masih beriman di waktu pagi, kemudian di waktu sore dia
sudah menjadi kafir, atau (Syak Perawi Hadits) seseorang yang masih beriman di waktu sore, kemudian pada keesokan harinya dia sudah menjadi kafir. Dia telah menjual agamanya dengan sedikit harta benda dunia"


(HR. Muslim)


Jumaat, 22 Disember 2017


Dari Huzaifah bin al-Yaman Ra. ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda;


"Islam akan lenyap seperti hapusnya (warna pakaian yang telah usang), sehingga (sampai suatu masa nanti) orang tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan puasa, apa yang dimaksudkan dengan shalat, apa yang dimaksudkan dengan nusuk (ibadah), dan apa yang dimaksudkan dengan sedekah. Al-Qur'an akan hilang semuanya pada suatu malam saja, maka tidak ada yang tertinggal dipermukaan bumi ini darinya walau pun hanya satu ayat. Dan yang ada hanyab eberapa kelompok manusia, di antaranya para orang tua, laki-laki dan perempuan. Mereka hanya dapat berkata, "Kami sempat menemui nenek moyang kami mengucapkan kalimat "Lailaha illallah", lalu kami pun mengucapkannya juga.




Maka berkata Shilah (perawi Hadits dari Huzaifah)~ Apa yang dapat dibuat oleh La ilaha illallah (apa gunanya La ilaha illallah) terhadap mereka, sedangkan mereka sudah tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan shalat, puasa, nusuk, dan sedekah?" Maka Huzaifah memalingkan· muka darinya (Shilah yang bertanya). Kemudian Shilah mengulangi pertanyaan itu tiga kali. Maka Huzaifah memalingkan mukanya pada setiap kali pertanyaan Shilah itu. Kemudian Shilah bertanya lagi sehingga akhimya Huzaifah menjawab, "Kalimat itu dapat menyelamatkan mereka dari api neraka" (Huzaifah mengatakan jawaban itu tiga kali).


(HR. Thnu Majah)



Khamis, 21 Disember 2017


Dari Abu Sa'id Al-Khudri Ra. ia berkata: Bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

"Kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lobang biawak pun kamu akan mengikuti mereka".

Sahabat bertanya. "Ya Rasulallah! Apakah Yahudi dan Nashrani yang Tuan maksudkan?" Nabi
Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menjawab, "Siapa lagi?" (kalau bukan mereka).

(HR. Muslim)



Rabu, 20 Disember 2017

Dari 'Auf bin Malik Ra. ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda;


"UmatYahudi telah berpecah-belah menjadi tujuh puluh satu golongan, maka hanya satu golongan saja yang masuk sorga dan yang tujuh puluh akan masuk neraka.


Umat Nashrani telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan, maka tujuh puluh satu golongan masuk neraka dan hanya satu golongan saja yang masuk sorga.


Demi Tuhan yang diriku di dalam kekuasaan-Nya, umatku akan berpecah-belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, hanya satu golongan saja yang masuk sorga dan tujuh puluh dua akan masuk neraka. Sahabat bertanya, "Golongan mana yang selamat?" Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menjawab, "Mereka adalah jamaah. (Golongan Ahlus Sunnah Wal Jamaah)

(HR. Ibnu Majah)




Selasa, 19 Disember 2017


Dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari Ra. ia berkata: "Datang kepada kami Rasulullah Shallallahu‘Alaihi wa Sallam dan kami waktu itu sedang bertukar pikiran. Lalu beliau bersabda: "Apa yang kamu bicarakan?" Kami menjawab: "Kami sedang berbicara tentang hari qiamat."


Lalu Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak akan terjadi hari qiamat sehingga kamu melihat sebelumnya sepuluh macam tanda-tandanya." Kemudian beliau menyebutkannya: "Asap, Dajjal,binatang, terbit matahari dari tempat tenggelamnya, turunnya Isa bin Maryam Alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, tiga kali gempa bumi, sekali di timur, sekali di barat dan yang ketiga di Semenanjung Arab, yang akhir sekali ialah api yang keluar dari arah negeri Yaman yang akan menghalau manusia ke Padang Mahsyar mereka."




(HR. Muslim)


Rabu, 13 Disember 2017











Selasa, 12 Disember 2017

muammar gaddafi dah mati... aku cuma baru rasa macam setengah mati.

dah selesai program aku kat central market semalam, senang sikit ati. tapi peristiwa sehari seblomnya seolah-olah macam la aku nak lari dari belenggu masalah nak setelkan projek tu.

cam biasa, masuk opis ingat nak g sarapan tapi member baik tak kelihatan. so bio dulu le... tetiba sakit menangkap bahagian belakang pinggang, seblom perut ikut sakit semacam. ni bahana crita pasal doktor dalam n3 seblom ni ke? ketulahan! dalam mamai berjalan, aku beli seracik buah dengan air mineral untuk alas perut tapi tak bule telan banyak bila perut macam nak terbelah. terasa cam ada bonjolan yang sedang menekan. sudahnya aku bergolek kat tepi kerusi bawah meja. untung je ada sorang kawan yang kebetulan masuk dan terus panggil member lain untuk bantu.

perjalanan pagi ke hkl memang stended dengan jammed. aku dah bergulung-gulung menahan sakit. terlintas kat sorang kawan sekelas masa tingkatan 3 yang meninggal, dengo crita kerana sakit dalam perut. aku pon istighfar bebanyak kot aku juga sedang dalam perjalanan ke arah itu. dah dekat hospital, akhirnya aku muntah. cuma satu je, walau kesakitan tak tertahan fikiran aku masih waras untuk menunggu satu lagi petanda sama ada aku dah nak mati ke tak ni (sambil mengingat dosa yang banyak). aku blom nampak orang yang kita kasihi yang dah lama mati datang melambai-lambai ke arah kita. itu le senjata terakhir setan untuk menyesatkan kita.

uiiii, rupanya sakit kena cucuk untuk masukkan air bateri dalam badan kita heh! bahu sengal semacam bila kena enjet ubat tahan sakit. dan alhamdulillah, hari ni semakin sehat dan Allah masih bagi ruang untuk menjadi muslim terbaik dari hari seblomnya... moga-moga begitu selayaknya.

pssst: walopon dapat mc dua hari, tetap keja. lagipon tayah punch, jadik tayah le aku kotorkan dan pecahkan rekod selama keja dekat 15 tahun ni dengan menghantar mc tu.

(copy dari klip member n tacap sikit-sikit)


* heh kawan aku bebel ni le rupa orang tak pnah dok wad


















sila gugel tajuk berkenaan untk pdf sepenuhnya















Isnin, 4 Disember 2017















TeRhAnGaT

get this widget here

nyinggoh borok ngekek

MaKaSeH JeNgUk

Blog Archive

TerHangiTTT

SuaM KukU

tutorial kongsi panduan untuk beginner easy rider

sharing is caring bio sampei garing  utk sapa yg nak join geng kangkang@ketiak nampak