Khamis, 12 Julai 2018

Said bin Yahya bin Said Al Umawi menceritakan kepada kami, ayahku memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami dari Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah bersabda:

"Barangsiapa membaca apabila keluar dari rumahnya:(Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah tiada daya dan kekuatan selain dengan pertolongan Allah) maka diucapkan kepadanya: Kamu dicukupi dan dilindungi dan syaitan menjauhkan dari dirinya".

Hadis ini adalah sanad hasan sahih gharib yang kami tidak tahu selain dari sanad ini

Hadis Sunan At-Termizi Jilid 5. Hadis Nombor 3486.

0 orang adijauhari:

Rodong Koi