Jumaat, 20 Julai 2018

Dari Abbad ibnu Abdullah ibnu Zubair dari Asma' binti Abu Blitir r.a bahawa,suatu hari ia (Asma') datang kepada Rasulullah saw dia berkata: "Wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai sesuatu kecuali apa yang diberikan oleh Zubair padaku, apakah aku berdosa jika aku menyedekahkan apa yang diberikan padaku itu?"

Jawab beliau: "Bersedekahlah menurut kemampuanmu dan janganlah kamu bakhil, maka Allah akan mempersulit rezekiNya padamu."

Hadis Sunan An-Nasai Jilid 3. Hadis Nombor 2410.

0 orang adijauhari:

Rodong Koi