Rabu, 13 Jun 2018

dari Aisyah r.a.: Abu Bakar datang kepadanya sedang Nabi s.a.w. di dekatnya pada hari raya Fitri atau Adha. Dan di dekat Aisyah ada dua orang biduanita yang menyanyikan lagu orang Ansar di hari Buats (hari atau tempat yang dirayakan sebelum Islam). Abu Bakar berkata: "Bunyi-bunyian syaitan". Dikatakannya dua kali.

Sabda Nabi: "Biarkanlah keduanya (keduanya melagu dan memetik gitar) hai Abu Bakar! Tiap-tiap kaum ada hari rayanya. Dan hari raya kita hari ini".

Hadis Sahih Bukhari Jilid 3. Hadis Nombor 1558.

0 orang adijauhari:

Rodong Koi