Rabu, 14 Februari 2018

Mewartakan kepada kami 'Imran bin Musa; mewartakan kepada kami 'Abdul-Warits bin Sa'id; mewartakan kepada kami 'Abdul'Aziz bin Shuhaib, dari Anas, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda:


"Janganlah salah seorang di antara kalian mengangankan mati kerana musibah yang menimpanya. Dan jika terpaksa mengangankan mati, maka hendaklah dia membaca: "Ya Allah! Hidupkanlah aku, jika hidup itu baik bagiku. Dan matikanlah aku, jika mati aku baik bagiku".


Hadis Sunan Ibnu Majjah Jilid 4. Hadis Nombor 4265.

0 orang adijauhari:

Rodong Koi